Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2011

Dialogmøte om musikkordninger

(31.05.2011) I forbindelse med omleggingen av Rikskonsertenes konsertvirksomhet og den varslede styrkingen av Kulturrådets arrangør- og musikerstøtteordning, inviterer Kulturrådet og Rikskonsertene til åpent dialogmøte om endringene den 20. juni.

Vis solidaritet med japanske musikere!

(27.05.2011) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) har opprettet et fond til inntekt for japanske musikere som ble rammet av jordskjelvet og tsunamien i mars. Det er også opprettet en egen hjemmeside hvor musikere verden over oppfordres til å gi sin støtte, økonomisk eller på annen måte. Oppfordringen gjengis nedenfor i originalversjon, på engelsk.

Rikskonsertenes offentlige konserter legges ned

(12.05.2011) Onsdag 11. mai ble de ansatte i Rikskonsertene orientert om at Regjeringen vil legge ned Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet fra høsten 2012. MFOs forbundsleder Renée Rasmussen har uttalt at denne beslutningen er feil medisin,og at den fører til et dårligere tilbud til publikum og dårligere vilkår for musikerne.

Kultur-Norge ser framover!

(03.05.2011) Kulturorganisasjonene som har jobbet sammen mot en endring av tippenøkkelen var i går invitert til møte nummer to med Kulturministeren. Det ble et fruktbart møte hvor blant annet kommende stortingsmelding om kultur og sosial inkludering, den nye maktkonsentrasjonen i Kulturrådet og sentralisering vs desentralisering av kulturmidler ble debattert. Kulturministeren inviterte dessuten organisasjonene til å være høringsgruppe for Kulturløfte 3.
Under følger organisasjonenes notat som ble overlevert Kulturministeren.

Valgfag og en mer praktisk skolehverdag

(02.05.2011) Torsdag ettermiddag presenterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen den lenge bebudede stortingsmeldingen om ungdomstrinnet i grunnskolen: ”Motivasjon – Mestring – Muligheter”. Meldingen er den aller første på området siden ungdomsskolen ble innført for over 40 år siden. Et sentralt punkt i denne stortingsmeldingen er at det fra høsten 2012 skal innføres valgfag på ungdomstrinnet. I tillegg skal undervisningen bli mer variert og praktisk, blant annet gjennom bedre arbeidsmåter i viktige fag som matematikk og lesing.

Boikott prøvespill for Orquestra Sinfonica Brasileira (Rio de Janeiro)!

(02.05.2011) Ledelsen i Orquestra Sinfonica Brasileira (OSB) har ensidig bestemt at samtlige musikere i orkesteret må prøvespille for å beholde jobbene sine. Bakgrunnen er at ledelsen ønsker å si opp flertallet av musikerne og ansette nye. Musikerne nekter å prøvespille, og er derfor blitt suspendert.

Kulturorganisasjonenes mobilisering fortsetter: Bevar tippenøkkelen!

(11.04.2011) På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at at partiet ønsker en endring av tippenøkkelen i idrettens favør. 60 kulturorganisasjoner har samlet seg bak en felles uttalelse.

KulturNorge mobiliserer: bevar Kulturløftet!

(06.04.2011) På Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen fremmes det forslag om å endre tippenøkkelen slik at idretten får en økning på 630 millioner kroner på bekostning av kulturlivet. Nå mobiliserer hele kulturnorge: Bevar kulturløftet!

Ny medlemsfordel i MFO: LOfavør Advokatforsikring

(30.03.2011) LOfavør, som alle MFO-medlemmer automatisk er tilknyttet, tilbyr nå Advokatforsikring – en frivillig og svært prisgunstig ordning som ivaretar ditt behov for advokatbistand til private forhold som MFOs og LOs advokater ikke dekker. For 110 kroner per måned får du bl.a. 15 timer advokathjelp i året, dekning av alle kostnader ved konflikt, og tilgang til de juridiske kontrakter du trenger.

Stimuleringstilskudd til kulturskoler og kulturtilbud

(25.03.2011) Det er i statsbudsjettet for 2011 satt av 40 millioner kroner til stimuleringstilskudd til kulturskoler og kulturtilbud. Utdanningsdirektoratet forvalter midlene, som tildeles etter søknad. Kulturskoler, kommuner, institusjoner og organisasjoner m.m. kan søke. Søknadsfristen er 20. mai.
Mer informasjon og søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.
>> Neste side - 1   2   3   4   5