Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2011

Søtt og surt i statsbudsjettet

(06.10.2011) Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Å lese det med MFOs øyne gir både søt kløe og sur svie.

Nystartet musikkteaterforum

(04.10.2011) Musikkteaterforum er en nystarter møteplass for alle som arbeider med musikkteater. Målsettingen er å gi profesjonelle aktører en mulighet for å samarbeide mellom jobber, utvikle håndverket, og øke den kunstneriske kvaliteten på utøvende musikkteaterkunst.

Vil du sitte i juryen for Spellemannprisen?

(27.09.2011) Sekretariatet for Spellemannprisen 2011 er i full gang med arbeidet, og inviterer nå musikkbransjen til å foreslå kandidater til de ulike juryene som skal skifte sol og vind mellom årets påmeldte fonogrammer. Forslag til jurymedlemmer skal fremmes på eget skjema, og det er lov å foreslå seg selv... Sekretariatet opplyser at alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Les Spellemannprisens juryinstruks og reglement for 2011.

Vernetiden for musikkopptak forlenges til 70 år!

(13.09.2011) Rådet for den europeiske unionen (også kjent som EUs ministerråd) vedtok 12. september å utvide vernetiden for musikkopptak fra 50 til 70 år. Vernetiden gjelder både for utøverne og produsentene. Denne saken har versert i EU-organene siden i fjor, og forslaget om å forlenge vernetiden har møtt stor motstand fra mange hold. MFO er tilfreds med at det nå endelig er vedtatt.

Audition til Les Misérables

(06.09.2011) Hålogaland Teater søker skuespillere/sangere til musikalen Les Misérables med premiere 6. september 2012. Audition avholdes i Tromsø - 28. & 29. oktober 2011 og i Oslo - 31. oktober & 1. november 2011. Søknadsfrist 12. oktober.

Støtte til trykking av noter og annen verkdokumentasjon

(19.08.2011) Norsk Komponistforening har i en årrekke mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet for å administrere ordningen med støtte til trykking av noter. Ordningen ble revidert i 2008, og kriteriene sterkt utvidet for å oppnå en ordning tilpasset dagens mangfoldige virkelighet på områdene distribusjon og dokumentasjon av verk.

SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Livsforsikring går sammen om å ivareta kundene etter hendelsene på Utøya og i Oslo

(28.07.2011) Hvilke forsikringer kan være aktuelle?
For å sikre at du som LO-medlem blir ivaretatt på en helhetlig måte, ring 02300 hvor du vil få nødvendig hjelp.

FFUK åpner elektronisk søknadsportal

(28.06.2011) Fon for utøvende kunstnere (FFUK) melder på sin hjemmeside at fondet fra neste søknadsfrist, 1. august 2011, går over til elektronisk søknadsbehandling. Dette inkluderer elektronisk innsending av søknader med mulighet for opplasting av vedlegg. Portalen vil være aktiv fra seinest 18. juli. Søknader på papir vil fortsatt bli akseptert, og slike skal heretter sendes inn i kun ett eksemplar.

- Kritisk situasjon ved Oslo Nye Teater

(20.06.2011) I et brev stilet til Oslos kulturbyråd Torger Ødegaard, kulturkomiteen samt partiene i Oslo bystyre varsler tillitsvalgte i de ansattes organisasjoner ved Oslo Nye Teater at den økonomiske situasjonen ved teatret er alarmerende, og at organisasjonene er dypt bekymret for kommunens utilstrekkelige bevilgninger til teatret.

Er du rammet av flommen på Østlandet?

(14.06.2011) Viktig informasjon fra SpareBank 1 til MFO-medlemmer som er rammet av flommen på Østlandet:
Ring SpareBank 1 på telefon 02300 dersom du er rammet av flommen på Østlandet. Vi har satt inn ekstra ressurser for å hjelpe deg som har forsikring i SpareBank 1.
>> Neste side - 1   2   3   4   5