Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2011

Rolf Gammleng-prisen utdelt for 30. gang

(07.11.2011) Fond for utøvende kunstneres utdeling av ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble i kveld utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo. Prisen ble delt ut første gang i 1982, ved fondets 25-års jubileum, og fikk navn etter mannen som i sin tid fikk æren for å få opprettet Fond for utøvende kunstnere. Prisen har blitt delt ut hvert år siden.

Oppdatert: MFO arrangerer kurs om lisensavtaler

(06.11.2011) Stadig flere utøvere eier sine plateinnspillinger selv, og inntar dermed en ny rolle overfor platebransjen. Hva er viktig for rettighetshaveren å passe på når innspillingene skal ut på markedet ved hjelp av samarbeidspartnere? Hva betyr det å inngå en lisensavtale? Og hvilke rettigheter og plikter innebærer det å være tilvirker i åndsverklovens betydning?

Konferanse: Kultur og samfunn 2011

(02.11.2011)
 

Kultur er like gammelt som mennesket selv og kultur har alltid vært viktig for samfunnet og for et meningsfylt liv for den enkelte. Med denne konferansen vil arrangørene vise at når det globale kunnskapssamfunnet nå vokser frem, får kulturen en ny og mer sentral rolle enn tidligere.

Ny avtale om etter- og videreutdanning

(27.10.2011) Det har nå vært ført forhandlinger om ny avtale om videreutdanning for lærere. Avtalen er ennå ikke undertegnet av partene, men det ligger an til flere viktige endringer fra 1. august 2012.

Budsjetthøring i Kirke- og utdanningskomiteen

(25.10.2011) Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité arrangerte i dag åpen høring om forslaget til statsbudsjett for 2012.
MFO deltok i høringen, og la fram synspunkter på budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet både med hensyn til kulturskolene, opplæringen i estetiske fag i grunnskolen og videregående skole, og med hensyn til høyere utdanning og utdanningsfinansieringen.

Montreux Jazz Competitions 2012 (sangere og pianister)

(24.10.2011) Via den norske ambassaden i Bern har MFO mottatt en oppfordring om å viderebringe en invitasjon til Montreux Jazz Competitions 2012.

Budsjetthøring i Kulturkomiteen

(24.10.2011) MFO møtte i dag i Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet for 2012.

MFO i møte med Stortingets utenriks- og forsvarskomite

(20.10.2011) MFOs forbundsleder Renée Rasmussen og MFO‑tillitsvalgt Cathrine Nyheim deltar i dag i Utenriks‑ og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet for 2012. I denne høringen tok MFO opp situasjonen for Forsvarets musikk, og ba komiteen vurdere både budsjettendringer og organisatoriske endringer. Se MFOs høringsnotat her.

Supertilbud på produksjon av CD og vinyl

(15.10.2011)
 

Musikernes fellesorganisasjon har inngått avtale med Airplay Sony DADC Denmark, som dermed tilbyr MFOs medlemmer svært fordelaktige priser på framstilling av bl.a. CD-er inkludert emballasje (Jewel Case, Cartonsleeve, Maxibox, Digipak, Booklets, Bend-It Green) samt Vinyl 135 gram og Vinyl 180 gram.

MFOs studentmønstring 2011

(07.10.2011)
 

MFO inviterer til studentmønstring på LOs sagnomsuste kurssted Sørmarka i Ski kommune torsdag 20. og fredag 21. oktober 2011. Vi ønsker å samle så mange som mulig av våre studentmedlemmer til diskusjoner om bl.a. MFOs og LOs medlemstilbud til studentene, studievilkårene og studentenes vilkår i arbeidslivet. I tillegg blir det tid til både musikk og andre sosiale aktiviteter.
>> Neste side - 1   2   3   4   5