Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2010

Medlemsrabatt på Øvingshotellet

(22.06.2011) MFO viderefører avtalen om 20 prosent medlemsrabatt på leie av solistrom i Øvingshotellet i Schouskvartalet i Oslo i perioden fram til 31. desember 2011. Rabatten gis på vanlig rompris både på dagtid og kveldstid alle dager. Det gis ikke rabatt på leie av tilleggsutstyr.

MUSIKERMØTET 2011 - et møte for profesjonelle musikere

(25.11.2010) MFO, Gramart, Folkorg og Norsk jazzforum ønsker å sette fokus på musikere som selvstendig næringsdrivende, diskutere hvilke problemstillinger man møter, og hvordan best mulig forenkle musikernes hverdag.
Derfor arrangerer vi MUSIKERMØTET 2011, 10. januar 2011 klokka 13:30 - 17:00 på Nasjonal Jazzscene, Victoria, Karl Johansgate 35, Oslo.

Høring - rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

(18.11.2010) 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt rapport, og departementet sender denne nå på bred høring med frist 14. februar 2011.

Søk om reisestøtte!

(17.11.2010) UDs reisestøtte til norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet og prosjekttilskudd til kulturutveksling med land i sør forvaltes av MIC Norsk musikkinformasjon. Støtteordningene omfatter alle sjangere. Søknader behandles fire ganger pr. år. Neste søknadsfrist er 1. desember.
Les mer på mic.no.

Tre millioner kroner til kultur for barn og unge

(11.11.2010)
Nordisk Kulturfond har øremerket tre millioner danske kroner til ”Årets Nordiske Kulturfestival for Børn og Unge 2013-2014”.
Nordisk Kulturfond ønsker å vekke barn og unges interesse for kultur i Norden i en stadig mer globalisert verden.
Nordisk Kulturfond vil støtte prosjekt som brenner for å skape et stort arrangement for og med barn og unge.
Det er avgjørende at barn og unge fra hele Norden - Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark og Åland, Færøyene og Grønland - får en mulighet for å delta.

Rolf Gammleng-prisene for 2010 utdelt

(08.11.2010) Årets Rolf Gammleng-priser ble utdelt mandag 8. november på Hotel Continental i Oslo. Prisbeløpet er i år på hele 410.000 kroner, fordelt med 50.000 til vinneren av veteranprisen og 40.000 til hver av de andre prisvinnerne.

Billigere å være medlem i MFO!

(31.10.2010) Landsmøtet vedtok i dag å senke medlemskontingenten til MFO fra 1. januar 2011.

Høring om kulturbudsjettet

(26.10.2010) MFO deltok i dag i Familie- og kulturkomiteens åpne høring om forslaget til statsbudsjett for 2011. Forbundsleder Renée Rasmussen uttrykte glede over at veksten i kulturbudsjettet fortsetter mot målet om 1 % av statsbudsjettet i 2014, og presenterte deretter MFOs synspunkter på en del andre viktige elementer i budsjettforslaget.

Budsjetthøring i Utenriks- og forsvarskomiteen

(26.10.2010) MFO deltok i dag i den åpne høringen om statsbudsjettet i Utenriks- og forsvarskomiteen. MFOs anliggende var naturligvis Forsvarets musikk. -Jeg er rett og slett alvorlig bekymret for framtida til Forsvarets musikkorps, sa forbundsleder Renée Rasmussen i sitt innlegg i høringen.

Norsk kulturskoleråds landsmøte

(22.10.2010) Norsk kulturskoleråds landsmøte har krevd 400 millioner kroner til kulturskolene i 2014. Les mer om landsmøteresolusjonen og andre aktuelle saker fra landsmøtet her.
>> Neste side - 1   2   3   4   5