Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009

Regjeringen vil gravlegge allmennlæreren – i stedet kommer grunnskolelæreren

(06.02.2009) Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om lærerutdanning, St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren – rollen og utdanningen. I meldingen foreslår Regjeringen å erstatte dagens allmennlærerutdanning med en ny grunnskolelærerutdanning i to løp: ett for 1. – 7. trinn og ett for 5. 10. trinn. MFO er stort sett tilfreds med meldingen, men beklager at Regjeringen ikke har lagt fram en konkret tidsplan for overgang til en 5 åring masterutdanning for lærere.
Les mer

Arbeidstilsynet med landsomfattende tilsynskampanje i skoleverket

(06.02.2009) Arbeidstilsynet iverksetter i løpet av februar en tilsynskampanje i grunnskoler og videregående skoler over hele landet. Det vil gjennomføres totalt om lag 600 tilsyn.Det settes fokus på lærernes arbeidsmiljø ved å kontrollere at skoleeierne følger opp sitt ansvar med å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet.Inneklimaproblematikk og håndtering av volds- og trusselsituasjoner vil også være en del av tilsynssatsningen.

Vi minner om: LOs medlemsdebatt

(27.01.2009) LO lanserte i fjor høst en egen medlemsdebatt med tittelen "Et godt arbeidsliv". Debatten er et ledd i forberedelsene til LO-kongressen i mai 2009.

Revidert hovedavtale i staten

(23.01.2009) LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene er nå blitt enige med Fornyings- og administrasjonsdepartementet om revidert hovedavtale i staten.

Prisregulering på kollektive forsikringer

(22.01.2009) På bakgrunn av prisregulering fra Sparebank1 har Forbundsstyret i MFO vedtatt at premien for kollektiv forsikring økes med 4 kroner per måned med virkning fra 1. februar, til 65 kroner. Av samme grunn, og fra samme dato, økes premien for grunnforsikring med 1 krone per måned, til 20 kroner.

Forsinkede februar-fakturaer

(22.01.2009) På grunn av omlegging av MFOs medlemssystem vil det i uke 5 foregå konvertering fra gammel til ny database. Medlemmer som mottar månedlig kontingentfaktura fra MFO vil kunne oppleve at neste faktura er forsinket. Betalingsfrist for februar-fakturaen er derfor satt til 28. februar.

Skapende læring 2009 - påmelding til kunstpedagogisk konferanse

(21.01.2009) Musikernes fellesorganisasjon og Musikk i Skolen sammen med en rekke samarbeidspartnere inviterer til konferanse i Asker kulturhus 30.-31.mars 2009 – en oppfølger til den første Skapende læring konferansen som ble holdt i Oslo Konferansesenter våren 2008.

Ingen ny avtale med NMF om sommerkurs og andre kurs

(19.01.2009) MFO og Norges Musikkorps Forbund (NMF) forhandlet høsten 2008 om revisjon og fornyelse av særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærere, instruktører og ledere på kurs. Partene ble ikke enige om nye vilkårene, og det er dermed ikke inngått noen avtale for 2009.

Høyere premier for tilleggsforsikring for sykepenger

(06.01.2009) Arbeids- og velferdsdirektoratet har forhøyet premiesatsene for tilleggsforsikring for sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere fra 1. januar 2009.

Viktige endringer i ferieloven

(06.01.2009) Ferieloven er endret fra 1. januar 2009. Flere av endringene har stor betydning for retten til avvikling av ferie, og vi anbefaler alle å sette seg inn i de nye reglene.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7