Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009

Idékokeriet – nytt kreativt fellesskap i hovedstaden

(26.03.2009) 1. mai starter et nytt samarbeidsprosjekt i Oslo for frilansere og kreative krefter innen kulturnæringen og opplevelsesindustrien: Idékokeriet ved Schous kulturbryggeri. Initiativtaker, sangeren og låtskriveren Mocci Ryen, inviterer etablerte frilansere innenfor ulike deler av kulturfeltet til informasjonsmøte og befaring torsdag 2. april. - Fellesskapet skal bestå av etablerte 
frilansere med ulik bakgrunn og kompetanse fra kulturfeltet, og som viser evne til nyskaping, innovasjon og utvikling av prosjekt som lar seg realisere, heter det i invitasjonen.
- MFO gir helhjertet støtte til Ryens initiativ, og vi bidrar mer enn gjerne til å gjøre det kjent blant våre medlemmer, sier nestleder Hans Ole Rian.

Ny medlemsfordel fra MFO: «Musikerpakken»

(24.03.2009)
Musikernes fellesorganisasjon lanserer nå et utvidet informasjonsopplegg på nettet eksklusivt for sine medlemmer: «Musikerpakken» av Otto Risanger.
Pakken består av fem e-bøker (pdf). De gir tips om skatt og økonomi, utfylling av selvangivelse for næringsdrivende med tilleggsskjemaer, sykepenger, trygd, pensjon, og lønn kontra næringsinntekt.
Ved hjelp av brukernavn og passord kan MFOs medlemmer gå inn på nettet akkurat når det passer dem, lese eller laste ned informasjonen de er på jakt etter, og eventuelt printe den ut.

SV vil drøfte fildeling med kunstnerorganisasjonene

(23.03.2009) Sosialistisk Venstreparti mener at musikkbransjens strategi i kampen mot ulovlig fildeling har vært feilslått. SVs landsmøte sist helg vedtok derfor en uttalelse der kunstner- og kulturorganisasjonene inviteres til brede drøftinger om kultur og digitale medier.
MFO og andre organisasjoner i musikkbransjen ga på forhånd klare innspill om at debatten må ha et mye bredere perspektiv enn det opprinnelige forslaget om legalisering av fildelingen og en statlig finansiert kompensasjonsordning. - Vi kan leve godt med den vedtatte uttalelsen, og vi ser fram til at SV følger opp med invitasjon til videre drøftinger, sier MFOs nestleder Hans Ole Rian.

Utlysning av prosjektmidler for 2009- Kunstløftet

(12.03.2009) Norsk kulturråd har foretatt utlysning av prosjektmidler for 2009- Kunstløftet.
Det kan søkes om:
-prosjekter som har som mål å etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer med rom for utprøvende og nyskapende kunstproduksjoner for barn og unge
-kunstproduksjoner og formidlingstiltak for barn og unge
-prosjekter som fremmer dialog, debatt og økt kunnskap blant kunstfeltenes aktører om vilkår og utfordringer knyttet til produksjon og formidling av kunst for barn og unge
-Kunstprosjekter som forsker i, eller genererer refleksjon om maktforhold, relasjoner eller andre vilkår knyttet til barn, barndom eller oppvekst.

Nærmere om søknadsprosedyre, søknad m.m kan leses på kulturrådets hjemmesider.

Vi minner om: kurs om selvangivelse, skatt og trygd

(11.03.2009) Vi minner om våre kurs om selvangivelse, skatt og trygd for næringsdrivende musikere i Oslo 17. mars, i Stavanger 19. mars og i Trondheim 26. mars. Påmeldingesfristen for det første har allerede gått ut, og fristen for de to andre går ut i morgen.
Det er fortsatt plasser igjen på alle kursene, så ikke nøl med å melde deg på.
Les mer her!

Kurs for tillitsvalgte i grunnskolen

(03.03.2009) MFO inviterer tillitsvalgte og medlemmer i grunnskolen til et dagskurs 1. april 2009. På kurset vil vi ta for oss følgende emner:
- Avtaleverket
- Aktuelle skolepolitiske og tariffpolitiske emner
- Stortingsmeldingen om lærerutdanningen
- MFO som organisasjon og MFOs arbeid
Les mer her.

Feil på utsendte medlemskort!

(02.03.2009) Som følge av en feil hos en av LOfavørs leverandører har en del medlemmer mottatt medlemskort som er utgått på dato. Det blir automatisk sendt ut nytt medlemskort til disse medlemmene. Les mer på www.LOfavor.no

Samlet norsk musikkbransje bak ny hørselkampanje

(19.02.2009)
Under musikkbransjetreffet by:Larm lanserer 16 musikkorganisasjoner en felles holdningskampanje for å hindre hørselsskader som følge av for høy musikk. www.plugin-turnon.com henvender seg til publikum, artister og arrangører med nyttige tips til hvordan du kan unngå skader på hørselen som en følge av langvarig eksponering for musikk og støy.

Skattekurs m.m. for næringsdrivende

(13.02.2009)
MFO i samarbeid med regionlagene i henholdsvis Oslo, Akershus og Østfold, i Rogaland og i Trøndelag tilbyr dagskurs for frilansere/næringsdrivende i skatte- og trygdespørsmål, momsproblematikk og fakturarutiner. Forelesere på kurset vil være Otto Risanger og Odd Langklopp. Kurset (med lunsj) er gratis for medlemmer og koster kr. 300 for ikke-medlemmer. (Det vil være mulig å melde seg inn i MFO idet man kommer til kurset!) På grunn av lunsjbestilling må vi ha bindende påmelding.

Lederskifte i Musikernes fellesorganisasjon

(12.02.2009) Arnfinn Bjerkestrand trekker seg etter sju år som forbundsleder.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7