Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009
Min side Bli medlem

Ikke billettmoms for konsertarrangører og festivaler

(25.06.2009) På en pressekonferanse i dag annonserte kulturminister Trond Giske og finansminister Kristin Halvorsen at Regjeringen ikke vil innføre billettmoms for festivaler, konsertarrangøer og det frie scenekunstfeltet.

6 momenter til nytt kulturløft

(25.06.2009) De rødgrønne regjeringspartiene arbeider med å fornye kulturløftet fra 2005. Det "gamle" kulturløftet er så godt som oppfylt, eller i alle fall godt påbegynt. Det nye kulturløftet kan derfor både handle om å viderføre tiltak som allerede er satt i gang, og det kan handle om nye tiltak.

MFO har levert sine innspill, som du kan laste ned her.

Utlysning: Den kulturelle skolesekken i vgs i Oslo ønsker musikktilbud

(15.06.2009) Videregående skole er nå innlemmet i Den kulturelle skolesekken. For skoleåret 2009-10 inviteres profesjonelle utøvere og produsenter til å komme med tilbud innen musikkgenren. Tilbudet skal inngå i musikkprogrammet og tilbys første årstrinn på videregående skole. Turnéene vil finne sted våren 2010. Frist for innsending: 1. august 2009. Tilbudsskjema og veiledning for tilbydere kan lastes ned på Dks, Oslo sin hjemmeside: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/dks

Enighet om pensjon og lønn - ingen streik

(04.06.2009) Partene i lønnsoppgjørene for ansatte i staten og i kommunesektoren ble torsdag morgen enige om et anbefalt resultat i årets lønnsoppgjør. De varslede streikeuttakene fra arbiedstiden begynnelse i dag blir dermed ikke iverksatt, og MFO ber sine medlemmer om å møte på arbeid som vanlig.

Seminar om EUs Kulturprogram og Nordisk Kulturfond

(08.05.2009) 19. mai er det seminar om EU‘s Kulturprogram og Nordisk Kulturfond på Norsk Skuespillersenter. Representanter fra begge støtteordninger kommer og forteller om støtteordningen og dens søknadsprosesess og krav. Det blir mulig å stille spørsmål. For mer informasjon, klikk her. Påmelding skjer på Norsk Skuespillersenters hjemmeside.

Ny frist 15. mai for søknader om midler fra Den kulturelle spaserstokken

(07.05.2009) KKD har utsatt fristen for kommunene til å søke om midler til kulturtiltak for eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken til 15.mai 2009. MFO oppfordrer sine medlemmer til å ta kontakt med sin lokale kommune eller andre aktuelle kommuner for å forestå ideer til prosjekter som kan gjennomføres innen utgangen av 2010. Les mer her.

Kultur å forsvare

(24.04.2009) Regjeringen la fredag 24. april fram St.meld. nr. 33 (2008-2009) med den klingende tittelen Kultur å forsvare, om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020. Meldingen ble presentert av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen med bistand fra kulturminister Trond Giske i Ridehuset på Akershus festning, med akkompagnement av musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps.

Tilbud til MFO-medlemmer under Festspillene i Bergen: Kunstnerkortet

(23.04.2009) Festspillene i Bergen lanserer nå et helt nytt tilbud til organiserte kunstnere i Norge - Kunstnerkortet 2009.

Leif Værum Larsen til minne

(14.04.2009)
Forbundsstyremedlem i Musikernes fellesorganisasjon og klubbleder i Stavanger Symfoniorkester, trombonisten Leif Værum Larsen, døde brått mandag 6. april. Med tillatelse gjengir vi her de SSO-ansattes minneord over Leif, ført i pennen av Terje Wiedswang.

Åpent debattmøte: Skal markedet styre kulturen?

(02.04.2009) Tirsdag 12. mai inviterer Kulturforum (et forum innen Oslo Arbeiderparti) til åpent debattmøte i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo. Tema for møtet er norsk kulturpolitikk etter valget 2009. Både kulturminister Trond Giske (Ap) og kulturpolitiker Ulf Erik Knudsen (Frp) kommer, og en rekke skarpskodde debattanter er invitert. Det blir anledning for publikum til å delta i debatten. Gå ikke glipp av muligheten til å diskutere hvilken vei kulturpolitikken skal gå! heter det i invitasjonen.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7