Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009

Last ned MFOs valgbrosjyre

(27.08.2009)
Er de politiske partienes kulturpolitikk viktig for deg når du skal bruke stemmeseddelen ved høstens stortingsvalg? Er du usikker på hva slags kulturpolitikk de ulike partiene går til valg på? Svarer du ja på minst ett av disse spørsmålene bør du laste ned MFOs valgbrosjyre 2009, som gir deg en kortfattet oppsummering basert på partienes egne programmer.

MFO inviterer til dagsseminar om 360-avtaler

(19.08.2009)
Såkalte 360 graders platekontrakter eller «360-avtaler» kjennetegnes bl.a. ved at plateselskapet mottar en andel av artistens inntekter fra andre deler av virksomheten enn bare platesalget. Til gjengjeld skal selskapet bistå artisten med karrierebygging på flere områder enn hva som tidligere har vært vanlig, og inntar på den måten en pseudo-manager-rolle. Ettersom slike avtaler nå også tilbys i det norske markedet, ønsker MFO å bidra til økt faktakunnskap om emnet. Vi inviterer derfor til et dagsseminar om 360-avtaler på Felix Konferansesenter i Oslo 25. september, hvor to av Englands mest erfarne advokater på området vil dele av sin kunnskap.

Søknadsfrist til musikkutstyrsordningen er 1. september

(18.08.2009)
Nå kan spillesteder, konsertarrangører, øvingsfelleskap, frivillige lag og foreninger med mere sende inn sine søknader elektronisk til Musikkutstyrsordningen. Søknadsfristen er 1. september.

Dialogmøte om kreativitet i skolen

(15.08.2009) Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell ønsker mer kreativitet i skolen. Er dette sludder og vås? Kunstfagene i skolen har blitt nedprioritert i årevis. Det er en tett kobling mellom kunstfag og kreativitet; det handler om utforskning og nytenkning. Er dette noe det norske samfunnet trenger?
Velkommen til debatt- og dialogmøte med kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, teatersjef ved Nationaltheatret Hanne Tømta, førsteamanuensis Theo Koritzinsky fra HiO, kunstner Malika Makouf Rasmussen, med flere.
Litteraturhuset, onsdag 19.august kl 18.00 – 20.00, Amalie Skram-salen.

Det nye kulturløftet

(12.08.2009) I dag la de rød-grønne regjeringspartiene fram sitt nye kulturprogram. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet lover et nytt formidabelt kulturløft også neste valgperiode, dersom de beholder stortingsflertallet og regjeringsmakten. - Jeg er veldig glad og fornøyd med denne bevisste og målrettede satsingen på viktige kulturområder, sier MFOs forbundsleder Renée Rasmussen.

Dagskurs - om kompetanseplanlegging, lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger

(11.08.2009) Kurset har som mål å gi de lokale partene bedre innsikt og forståelse omkring kompetansekartlegging og -planlegging, og bli bedre i stand til å håndtere lønnspolitiske utfordringer. Det legges vekt på praktiske øvelser og konkrete verktøy.

Tragisk, merkeleg og trist

(08.07.2009) - Biletet som blir skapt av regionale, profesjonelle kunstnarar, er tragisk, seier Liv Runesdatter til Aftenbladet.no om kritikken av lokale kunstnarar i boka som er laga om Stavanger 2008. LIv Runesdatter er styremedlem i MFO Rogaland og leiar for Forum for frilansmusikarar.
Les hele intervjuet her.

Kultur å forsvare - åpent møte om kulturvirksomheten i Forsvaret

(08.07.2009)
MFO og Norges museumsforbund inviterer til åpent møte om stortingsmeldingen om kulturvirksomheten i Forsvaret. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innleder til debatt.

Innovation and Creativity in the hands of the young

(30.06.2009) 2009 er det europeiske året for kreativitet og innovasjon. Den islandske regjeringen arrangerer derfor sammen med Nordisk Ministerråd en bredt anlagt konferanse om hvordan unge talenter får utfolde seg i de nordiske og europeiske utdanningssystemene. Nordisk Union for Musikutbildare og Nordisk musikk- og kulturskoleunion samarbeider om to seminarer under konferansen.

MFO gir råd til lokale avtaler for distriktsmusikere

(30.06.2009) Ved tariffrevisjonen i 2004 bortfalt sentralte særbestemmelser for distriktsmusikere. Etter dette bortfallet gjelder den sentrale tariffavtalen, eventuelt sammen med lokale særavtaler.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7