Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2008

Nytt brosjyremateriell fra MFO

(23.04.2008)
Årets første brosjyrefangst blir klar til utsending til forbundets regionlag inneværende uke. Det er nå produsert en egen brosjyre for ansatte i orkestrene og ved Den Norske Opera & Ballett, en brosjyre for ansatte i Den norske kirke, samt en ny versjon av studentbrosjyren. Sistnevnte prydes i år av trioen Pelbo (bildet) fra Trondheim, fotografert av Kristoffer Myhre. Fra før tilbyr MFO egne brosjyrer for ansatte i kulturskolen, ansatte i videregående skole, musikkterapeuter, samt band og artister. Lokale tillitsvalgte kan bestille brosjyrene per epost.

Nye satser i statens reiseregulativ

(17.04.2008) Statens reiseregulativ for innenlandsreiser er revidert. Nye satser gjelder fra 1. mai 2008.
Blant de viktigste endringene er
• at kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil er økt fra kr 3,00 til kr 3,50. Se for øvrig regulativets § 6.
• at kostgodtgjørelsen for reiser over 12 timer med overnatting er økt fra kr 460 til kr 530. Se for øvrig regulativets § 9.
• at øverste grense for dekning av legitimerte utgifter til overnatting på hotell er økt fra kr 1 150 til kr 1 300. Se for øvrig regulativets § 10.

Høring: Utvidelse av momsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

(12.04.2008) Finansedepartementet sendte tidligere denne måneden det såkalte Kulturmomsutvalgets rapport om utvidelse av momsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet ut på høring. MFO kommer naturligvis til å delta i denne høringen både med eget høringssvar, og ved å bidra til LOs høringssvar. Medlemmer som ønsker å bidra med kommentarer og synspunkter, kan sende dette på e-post til seniorrådgiver Odd Langklopp snarest, og senest innen 20. mai 2008.

Lønnsoppgjøret i gang i flere tariffområder

(07.04.2008)
I dag startet årets lønnsoppgjør i kommunene og i arbeidsgiverforeningen Spekter. Oppgjøret i statlig sektor startet sist fredag. For oppdatert informasjon om utviklingen i de ulike tariffområdene, velger du «Tariff 2008» i toppmenyen, og deretter ønsket tariffområde i venstremenyen.

Viktig melding om skattekurset i Oslo 7. april

(28.03.2008)
Det tillyste kurset med Otto Risanger om selvangivelse og skatt for næringsdrivende musikere i Oslo mandag 7. april er blitt flyttet til møtelokalene i 8. etasje i Statstilsattes Hus i Møllergata 10 (bygget hvor MFO har kontorer).

Utvidet tjenestepensjon til selvstendig næringsdrivende

(27.03.2008) I forbindelse med innføring av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i 2006, fikk selvstendig næringsdrivende og etter hvert frilansere og deltakere i deltakerlignende selskaper anledning til å inngå avtaler om alderspensjon og betalingsfritak ved arbeidsuførhet. Premien er fradragsberettiget i personinntekt i næring, som betyr at inntil 50 prosent av pensjonssparingen betales av staten.

Ny selvangivelse for næringsdrivende

(26.03.2008) Endelig er det klart for forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende. Ordningen som har vært svært godt mottatt blant lønnstakerne gjennom flere år gjøres nå tilgjengelig også for de næringsdrivende. Selvangivelsen kommer i posten ca. 3. april og på samme tidspunkt åpner leveringstjenesten på nett.

Brudd i forhandlingene mellom LO og NHO

(14.03.2008) LO brøt torsdag 13. mars forhandlingene med NHO i tariffoppgjøret 2008, og varslet samtidig plassoppsigelse for rundt 200.000 arbeidstakere. Forhandlingene har pågått siden 5. mars. LO konstaterte manglende framdrift i forhandlingene, både i forhold til LOs krav om AFP og økonomisk ramme, og valgte derfor å bryte forhandlingene. Oppgjøret går dermed til mekling, skriver LO i en pressemelding.

Egen lederutdanning for kunstens kvinner

(07.03.2008) Lørdag er det 8. mars og kvinnedag og kulturminister Trond Giske vil med god hjelp fra MFO og andre organisasjoner kunne innfri sitt løfte fra 8. mars ifjor: nå er alt klart for egen lederutdanning for kvinner i kunsten. Norsk teater- og orkesterforening er koordinator for dette prosjektet, som også MFO og flere andre organisasjoner står bak. Prosjektlederen er nettopp ansatt og søknadsfrist for interesserte kvinner er 1. mai, melder scenekunst.no.

Tromsø Symfoniorkester: Direktøren trekker seg

(05.03.2008) Finn Steffensen trekker seg som direktør for Tromsø Symfoniorkester med umiddelbar virkning, går det fram av oppslag i avisene Nordlys og Tromsø i dag.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8