Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2008

Kommunestreiken er avblåst

(04.06.2008) Arbeidskonfilkten i KS-området er løst. De streikende gjenopptar arbeidet fra torsdag 5. juni.
Les mer her.

MFO trapper opp streiken

(03.06.2008) MFO varsler nå en kraftig opptrapping av streiken mot KS. Mer enn 100 medlemmer ved grunnskoler i Arendal, Bergen, Bærum, Kristiansand, Oppegård og Stavanger; og ved videregående skoler i Østfold, Rogaland, Sør-Trøndelag og Finnmark tas ut i streik fra mandag 9. juni.

MFO slutter seg til kommunestreiken

(30.05.2008) MFO er like misfornøyd som Unio med meklingsforslaget i kommuneoppgjøret, men har som følge av flertallsvedtaket i LO Kommunes forhandlingsutvalg ikke anledning til å iverksette arbeidskamp før det har gått 14 dager. Fredningstiden går ut fredag 6. juni, og vi gjør da felles sak med våre streikende kolleger i Unio og SL (Skolenes Landsforbund). MFO har i dag varslet uttak av medlemmer i grunnskoler o.l. i Arendal, Bergen, Bærum, Kristiansand, Oppegård og Stavanger.

Medlemstilbud: Kurs i bruk av ATA Carnet

(26.05.2008) "Tolldokumentet" ATA-carnet er et ypperlig hjelpemiddel ved midlertidig utførsel og innførsel av varer (og for musikere på turné i utlandet). Det forenkler grensepasseringene, både for deg og tolltjenestemannen. Ekspedisjonen tar kortere tid, og du slipper å deponere for toll og avgifter. Du må imidlertid lære deg å bruke carnetet riktig - ellers kan det få store konsekvenser. Oslo Handelskammer arrangerer torsdag 5. juni kurs i bruk av ATA Carnet, og MFO betaler kursavgiften for sine medlemmer!

Uenighet om meklingsmannens skisse - MFOs medlemmer er ikke i streik

(23.05.2008) Det ble uenighet både mellom hovedsammenslutningene og innad i LO Kommune om den skissen som meklingsmannen rett før kl. 20.00 i kveld la fram i tariffrevisjonen i KS-området. LO Kommunes forhandlingsutvalg har mot to stemmer vedtatt å anbefale forslaget. MFO og Skolenes Landsforbund (SL) stemte mot, mens de øvrige forbundene stemte ja.

Les mer på Tariff 2008

Norsk kulturråd inviterer til seminar om musikkensemblefeltet

(21.05.2008) I samarbeid med Nattjazz og Festspillene i Bergen
Tid: Torsdag 29. mai, kl 10.30 – 16.00
Sted: Landmark i Bergen kunsthall
Norsk kulturråd inviterer til seminar om produksjonsvilkår og finansiering for musikkgrupper og ensembler i Norge. Den mangeårige satsingen på musikkensembler er en viktig del av Kulturrådets strategi for å bidra til utvikling og profesjonalisering i det frie musikkfeltet.

Streik, permittering og frilansere

(15.05.2008) Dersom det skulle bli iverksatt streik i ett eller flere orkestre eller ved Den Norske Opera & Ballett, er det helt sikkert at også en rekke frilansere vil bli berørt. Men hvordan skal frilanserne forholde seg? Hva betyr «betinget permitteringsvarsel»? Og hva med streikebidrag? Denne orienteringen fra MFO gir deg svarene.

Festspillene i Bergen tilbyr rabatt til MFO-medlemmer

(08.05.2008) Festspillene i Bergen lanserer i år et helt nytt tilbud for organiserte kunstnere i Norge – Kunstnerbilletten. Alle organiserte kunstnere får tilbud om én kunstnerbillett per forestilling til alle forestillingene under Festspillene. Du kan med andre ord velge mellom 160 arrangement til svært gunstig pris!

Særavtale med Norsk kulturskoleråd

(30.04.2008) Det er inngått særavtale melom Musikernes fellesorganisasjon og Undervisningsforbundet på den ene side og Norsk kulturskoleråd på den annen side om arbeidstidsavtale for ansatte i Norsk kulturskoleråd. Avtalen regulerer arbeidstid, ferie, forsikring og bruk av mobiltelefon for ansatte i Norsk kulturskoleråd.

Nasjonal satsing på sang

(24.04.2008) Sangløftet er en ny nasjonal satsing på sang i regi av Norsk musikkråd og Jeunesses Musicales Norge. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen og er nå i oppstartfasen. Det er satt av 5 millioner kroner til prosjekter for perioden høsten 2008 til sommeren 2010. Prosjektleder Solveig Riiser regner med at en rekke prosjekter vil kunne ha oppstart i 2009. Til disse vil det kunne søkes om midler innen søknadsfristen 15. oktober. Prosjekter som det tenkes oppstart i allerede inneværende år må sende søknader innen 15. mai.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8