Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2008

Advarsel mot "norsk internett register"

(15.04.2010) Flere av MFOs medlemmer har nylig svart på en henvendelse fra "norsk internett register" om korrigering av registrerte adresseopplysninger. Dette er ikke noe offentlig register, men en tysk virksomhet som etterpå fakturer for bestilt "annonse" med 958 euro pr. år i minimum tre år. 

Nordisk nettverk for skolekonserter på nett

(22.12.2008) Nordisk nettverk for skolekonserter har nå utvilkeet en første versjon av sin egen nettside. Den seg primært mot musikere, produsenter og bevilgende myndigheter i Norden. Hovedmålet er å bedre kommunikasjonen mellom nordiske skolekonsertaktører og å få i stand mer utveksling av skoleproduksjoner.
Se www.nordkon.net

Høringssvar - "Samstemt for utvikling?"

(18.12.2008) MFO har avgitt høringssvar til Utenriksdepartementet vedr. NOU 2008:14 "Samstemt for utvikling?". I høringssvaret påpeker MFO at kultur bør være en viktig faktor i nye perspektiver på utvikling.

Temamøte om musikere og næring

(17.12.2008) Ikke før er nyttårsfesten slutt før MFO og NJF arrangerer temamøte om musikere og næring. Grip sjansen til å være med på debatten om vilkårene for næringsdrivende musikere. Konsert 5. januar 2009 på Nasjonal Jazzscene. Temamøte samme sted tirsdag 6. januar.

Endelig: Tariffavtale for frilansere i Forsvarets musikk

(17.12.2008) MFO og Forsvaret ble torsdag 17.12.2009 enige om en særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2009.

Revidert standardkontrakt for korpsdirigenter

(11.12.2008) Standardkontrakten (arbeidsavtalen) for dirigenter og instruktører i musikkorps som er utarbeidet av MFO og Norges Musikkorps Forbund er nå revidert, og er tilgjengelig her.

Særavtaleforhandlingene med KS i havn

(11.12.2008) Forhandlingene om særavtaler for KS- området er nå avsluttet, med enighet. MFO har lagt ut de oppdaterte særavtalene her.

Ny lærerutdanning og lærernes estetiske kompetanse

(10.12.2008) 20 organisasjoner, heriblant Musikernes fellesorganisasjon, sendte i går en uttalelse til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om ny lærerutdanning.

Iransk lærer og fagforeningsaktivist risikerer henrettelse

(27.11.2008) Den iranske læreren og fagforeningsaktivisten Farzad Kamangar er dømt til døden og risikerer umiddelbar henrettelse. Både den internasjonale musikerføderasjonen (Fédération Internationale des Musiciens - FIM) og den internasjonale lærerorganisasjonen (Education International - EI) har sendt ut en oppfordring om å protestere mot henrettelsen.
Les mer - og slutt deg til protestaksjonen her.

Kurs og seminardager for distriktsmusikere

(07.11.2008) MFO inviterer distriktsmusikerne til kurs og seminardager på Rica Hotell Gardermoen torsdag 22. til fredag 23. januar 2009. Vi vil bl.a. ta for oss avtaleverket og arbeidstidsordningene. Medlemmer som ønsker å delta må gjerne komme med innspill på andre aktuelle temaer som det behov for å drøfte i fellesskap.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8