Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

Høringssvar, evaluering av Den kulturelle skolesekken

(31.01.2007) MFO har i dag avgitt høringssvar til Kultur- og kirkedepartementet om evalueringen av Den kulturelle skolesekken. MFO drøfter i høringssvaret både NIFU STEPs evalueringsrapport, og ulike forhold ved selve Den kulturelle skolesekken, som innhold, organisering, samarbeid, økonomi og kunstnernes arbeidsvilkår under ordningen.

Utvalg for gjennomgang av Yssen-saken klart

(29.01.2007) Advokat Jan Fougner skal lede den uavhengige gjennomgangen av den såkalte Yssen-saken. Det vedtok LOs sekretariat i dag. Med seg i arbeidet har han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie og advokat og professor dr. juris Kristin Normann.

Vedtak fra møte i LOs sekretariat mandag 22. januar

(22.01.2007) Under sak om Den aktuelle situasjonen ble det fattet følgende enstemmige vedtak:
I tråd med det som ble varslet av LOs ledelse 17. januar, vil LO iverksette en uavhengig gjennomgang av den såkalte Yssen-saken.

Dyrere tilleggsforsikring for sykepenger og fødselspenger

(05.01.2007) Arbeids- og velferdsdirektoratet har vedtatt til dels betydelige økninger i premiesatsene for frivillig tilleggstrygd i folketrygden for næringsdrivende og frilansere.

Uro om Bårdar Akademiet AS

(04.01.2007) NRK Østlandssendingen har i dag oppslag om situasjonen ved Bårdar Akademiet AS, hvor MFO er intervjuet. NRK Kulturnytt dekker også saken.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6