Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

MFO forbereder tariffrevisjonene 2008

(05.11.2007)
Nå kan du sende inn dine forslag til krav i forbindelse med neste års tariffrevisjoner på de avtaleområder hvor MFO er part. I forbindelse med tariffrevisjonene i 2008 er alle bestemmelsene i tariffavtalen til forhandling, altså ikke bare lønn. Også bestemmelser som arbeidstid, ulempetillegg, rettigheter under sykdom m.m. kan tas opp. For å lese mer om tariffrevisjonene 2008 velger du først «Tariff» i toppmenyen og deretter «Tariff 2008» i menyen til venstre.

Gammlengprisene utdelt for 26. gang

(05.11.2007)
Årets Rolf Gammleng-priser ble utdelt mandag 5. november på Fabrikken i Oslo i forbindelse med at Fond for utøvende kunstnere (FFUK) feirer sine første 50 års virksomhet. Prisbeløpet er i år på hele 410.000 kroner, fordelt med 50.000 til vinneren av veteranprisen og 40.000 til hver av de ni andre prisvinnerne.

Norcode stiftet: 15 millioner til utviklingsarbeid på kulturfeltet

(02.11.2007)
Den 26. oktober 2007 ble utviklingsorganisasjonen Norcode stiftet av forvaltningsorganisasjonene BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Disse organisasjonene har i løpet av en 20-årsperiode hver for seg brukt nærmere 40 millioner kroner på arbeidet med å bygge en kulturell infrastruktur i en rekke utviklingsland. Nå ønsker de å samordne sine aktiviteter gjennom Norcode og trappe opp aktiviteten. Norske rettighetshavere har mottatt henvendelser om støtte fra forfattere, kunstnere, musikere og andre i en rekke land i Afrika og Asia. Dette skal Norcode følge opp.

Instrumentforsikringen får bedre dekning

(30.10.2007)
Fra 1. januar 2008 hever If Skadeforsikring taket på grunnbeløpet i MFOs instrumentforsikring fra kr 80.000 til kr 90.000. Premien blir uendret, med kr 585 per år for ordinære medlemmer, og kr 475 for studentmedlemmer. Fra årsskiftet vil det heller ikke være nødvendig å betale tilleggspremie for gitarpedaler, så lenge den samlede verdien av gitar(er) og pedaler ikke overstiger kr 90.000. Les mer i Musikk-Kultur nr 11-2007, som kommer i uke 45.

Komitéhøring om kulturbudsjettet

(25.10.2007) MFO møtte tirsdag kveld i Familie- og kulturkomiteens åpne høring om kulturbudsjettet. MFOs merknader er sammenfattet i et skriftlig notat til komiteen. I en slik høring - hvor hver organisasjon får maksimalt 15 minutter til rådighet - er det nødvendig å konsentrere seg om noen få, utvalgte temaer. Notatet dekker derfor ikke på langt nær alle budsjettområder hvor MFO har interesser og meninger. MFOs merknader til de delene av statsbudsjettet som behandles i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil for øvrig bli nedfelt i et eget notat.

Statsbudsjettet 2008

(06.10.2007) MFO har sett på detaljene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008. Et knippe av de endringene som kan være av særskilt interesse for MFOs medlemmer er omtalt her. MFOs pressemelding om statsbudsjettet finner du her.

Nå kommer den: Spørreundersøkelse om kunstnernes levekår

(03.10.2007)
Omsider blir den nye undersøkelsen om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold nå gjennomført. 8. og 9. oktober sendes spørreskjemaet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Telemarksforsking-Bø til 8 500 medlemmer i kunstnerorganisasjonene, deriblant 900 av MFOs medlemmer. Hvis du mottar et slikt spørreskjema i posten, er det uhyre viktig at du leser videre.

– Mer norsk musikk i NRK. Mye mer!

(14.09.2007) I et bredt anlagt felles høringssvar til Kultur- og kirkedepartementet ber MFO, NOPA, Norsk Jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening om at det blir vedtektsfestet en intensjon om at annethvert fonogram som avspilles på NRK skal være norsk i betydningen norskspråklig eller norskkomponert, herunder også norsk tradisjonsmateriale. I tillegg bør det vedtektsfestes en intensjon om at en tilsvarende andel musikk skal være framført av norske utøvere. I dag er NRK i ubalanse med lytterne, musikkbransjens ønsker, egne retningslinjer og et nordisk nivå, skriver organisasjonene.

– Som et gufs fra fortiden

(03.09.2007) Som et svar på FrPs uttalelse om at kulturskolene bør drives på dugnad av lag og organisasjoner, lover kulturminister Trond Giske at Arbeiderpartiet skal satse videre på kulturskolene. I et intervju med Adresseavisen påpeker tidligere kulturskoleelev Giske hvilken bærebjelke kulturskolene er i kulturlivet, og uttrykker bekymring for hvilke kulturpersonligheter vi kan gå glipp av om Frp får styre kulturlivet i Norge.

Rikskonsertene tar i bruk nye kontrakter

(30.08.2007) MFO og NoDa kom tidligere i år til enighet med Rikskonsertene om nytt kontraktformular for utøvere på turné. Du kan se kopi av formularet her.
Det nye kontraktformularet er nå tatt i bruk, og vi vil gjerne ha melding om eventuelle problemer eller andre merknader til kontraktene. Meldingene kan sendes til denne adressen.
Kontrakten inneholder en del henvisninger til overenskomsten (tariffavtalen) mellom MFO, NoDa og Rikskonsertene. Gjeldende overenskomst nye lønnssatser fra 1.7.2007 finner du her.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6