Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

Nye skatteregler for tjenestereiser utenlands og innenlands

(20.12.2007) Stortinget har i budsjettvedtak for 2008 endret reglene for beskatning av godtgjørelse for kost og losji på tjenestereiser. Med virkning fra 1. januar 2008 er det krav om at utgifter til overnatting legitimeres med regning fra overnattingsstedet. Ved bruk av de såkalte ulegitimerte satsene medfører dette følgende endringer:

Kunstnerundersøkelsen: Nok en purrerunde

(20.12.2007) Etter siste purrerunde har Telemarksforskning-Bø fortsatt ikke mottatt svar fra mer enn 32 % av kunstnerne som ble plukket ut til spørreundersøkelsen om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold. Nå må både de utvalgte MFO-medlemmene og andre kunstnere skjerpe seg!

Viktig endring i Kommunenes Personalhåndbok

(20.12.2007)
MFO har i samarbeid med Skolenes landsforbund, Kulturforbundet, Norges Musikkorps Forbund, Landslaget for spelemenn og De Unges Orkesterforbund oppnådd en viktig endring i Kommunenes Personalhåndbok. I håndbokas siste utgave åpnes det for å gi velferdspermisjon for deltakelse i større kulturarrangementer, nasjonalt og internasjonalt.

OTP – ny medlemsfordel for selvstendig næringsdrivende

(17.12.2007) MFO har inngått samarbeidsavtale med SpareBank 1 Livsforsikring om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for selvstendig næringsdrivende. Myndighetene har lansert OTP som et frivillig tilbud til selvstendig næringsdrivende. Dette gir en gunstig mulighet for pensjonssparing som gir fullt skattefradrag i personinntekten. Avtalen med SpareBank 1 Livsforsikring gir MFOs medlemmer 30% rabatt på stykkgebyr.

Gramo-statistikken for 2006

(13.12.2007) Vederlagsbyrået Gramo har nå offentliggjort sin statistikk for 2006 over radiospilling av fonogrammer. Tilsammen har Gramo registrert over 750.000 minutter radiosendt innspilt musikk for dette året, og det ble utbetalt vederlag til utøvere på disse innspillingene med vel 23 millioner kroner. Statistikken inneholder oversikter over mest spilte låt (også per måned), norskandel per radiokanal, mest spilte hovedartist, og mest spilte norske utøvere. I tillegg gis det oversikt over utbetaling av vederlag fordelt på kjønn, alder og fylke.

Bjerkestrand om Kirkemøtet og homofilisaken

(13.12.2007) Hovedsakene på årets kirkemøte var kirkens holdninger og bidrag vedrørende klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd, samt økonomisk globalisering som utfordring for kirkene. Kirkemøtet samlet seg om offensive vedtak med klare utfordringer til nasjonale og internasjonale politikere og til det enkelte kirkemedlem. Dette har det ikke vært lett å få med seg i all medieoppmerksomheten omkring et annet krevende tema.

VGS: Sterk bekymring for utviklingen i Nordland

(27.11.2007) I et felles brev til Fylkesrådet i Nordland uttrykker fylkeslagene til en rekke organisasjoner, bl.a. MFO, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen (FO) og Utdanningsforbundet sterk bekymring for den økonomiske situasjonen for de videregående skolene i fylket. I brevet vises det til at Fylkestinget gjennom de vedtatte utviklingsmålene har en klar målsetting om å styrke kvaliteten i den videregående opplæringa. Samtidig har Fylkestinget fattet vedtak som vil innebære millionnedskjæringer for de fleste skolene i fylket.

Musikk til folket

(23.11.2007)
MFO har gått sammen med en rekke andre organisasjoner i musikklivet i et opprop for en kraftig styrking av innkjøpsordningen for norske fonogrammer.

Kunstnerundersøkelse fikk 25 % svar - nå kommer purrerunden

(12.11.2007) 25 % av kunstnerne som ble plukket ut til spørreundersøkelsen om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold har levert svar innen fristens utløp.

– Ja til homofile i vigslede stillinger

(08.11.2007)
Fagforbundet og MFO mener at Kirkemøtet nå må fatte nye vedtak som innebærer at homofile som lever i partnerskap kan inneha vigslede stillinger i Den norske kirke. Dette vil bidra til at kirken blir en åpen og inkluderende arbeidsplass. Det vil også gi forutsigbarhet og trygghet for kvalifiserte søkere, som uansett lovlig samlivsform, vil bli vurdert på en likeverdig måte. Det framgår av følgende uttalelse i dag fra Fagforbundets leder for seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, og MFOs forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6