Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

Uravstemming i HSH HUK- området

(19.10.2006) MFO har nå sendt ut meklingsforslaget i tariffrevisjonen for HSH- HUK-området til uravstemming.
Uravstemmingsdokumentet kan leses her, og vedlegget til uravstemmingsdokumentet her.

KLAR SEIER FOR MFO I ARBEIDSRETTEN

(11.10.2006) Arbeidsretten har nå avsagt dom i sak mellom MFO og KS vedrørende lønnsinnplassering for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere.

Ikke streik – enighet i HSH

(04.10.2006) Pressemelding fra LO-forbundene i HSH-området, onsdag 4. oktober kl 09:30

Partene i meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Handels- og servicenringens hovedorganisasjon (HSH) sin seksjon for helse, utdanning og kultur kom fram til enighet i årets tariffoppgjør etter å ha meklet på overtid i 9 timer. Meklingen berører 7.000 LO-medlemmer i 700 virksomheter.
Det vanskeligste var spørsmål om pensjon og lønn. Arbeidstakerorganisasjonene hadde krevd de samme lønns- og arbeidsvilkårene som i stat og kommune. Arbeidsgiversiden var lite villig til å imøtekomme dette.

Kurs for tillitsvalgte, frilansere og andre interesserte

(03.10.2006) Musikernes fellesorganisasjon inviterer arbeidsplasstillitsvalgte, områdetillitsvalgte, fellestillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte, samt frilansere og andre medlemmer til organisasjonskurs. Foruten å gjennomgå MFO som organisasjon, vil vi også berøre emner som tillitsvalgtes rettigheter og plikter, medbestemmelse, opphavsrett og standard artistavtale, samt at vil fokusere på temaet motivasjon. Deler av kurset vil foregå i plenum, men frilansere og tillitsvalgte vil også ha separate kurs med fokus på særskilte emner.

Domsavsigelse i KS-tvisten er utsatt

(27.09.2006) Dom i rettstvisten mellom MFO og KS vedrørende lønnsinnplassering for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere, var ventet i dag. I stedet er det kommet melding om at domsavsigelsen er utsatt til tirsdag 10. oktober klokka 16. MFO beklager dette sterkt, og vil komme tilbake med mer informasjon når dommen foreligger.

Fullt oppgjør fra Vossa Jazz

(19.09.2006) Etter hva MFO erfarer, skal samtlige utøverkrav etter årets Vossa Jazz nå være oppgjort. Forbundet har arbeidet med det største enkeltkravet på vel 140.000 kroner siden juli, og dette kravet ble oppgjort mandag 18. september.

Tid for å søke stipend!

(15.09.2006)
Søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend og garantiinntekt er nå ankommet MFO og kan bestilles per epost, eller ved å ringe 2306 2150. Gode råd til stipendlystne utøvere finnes i neste utgave av Musikk-Kultur (10/2006) som utkommer 26. september. I samme blad avslører nåværende stipendinnehavere hvordan de satte opp søknadene sine.

Tvisten mellom MFO og KS tatt opp til doms

(13.09.2006) Hovedforhandlinger i rettstvisten mellom MFO og KS vedrørende lønnsinnplassering av musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere ble avsluttet i Arbeidsretten i Oslo onsdag 13. september. Tvisten oppsto i etterkant av tariffoppgjøret i 2004 som følge av uenighet mellom MFO og i alt 19 kommuner om tolkning av Riksmeklingsmannens møtebok, punkt 11 til protokollen. Tvisten gjelder bl.a. vurdering av realkompetanse. Dom i saken ventes å falle 27. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dommen foreligger.

Viktig melding til Vossa Jazz-musikere

(23.08.2006)
Dagbladet skriver i dag at MFO har rådet et av sine medlemmer til ikke å akseptere en avkorting i honoraret etter å ha opptrådt med bestillingsverket på årets Vossa Jazz. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand presiserer at dette rådet gjelder alle medlemmer av MFO som har opptrådt på årets festival.

Svært vellykket orkesterkurs

(18.08.2006)
Ungdomssymfonikerne
, som utgjør kjernen i Festspillene på Elverum, startet i år prøvene 25. juli. Åpningskonserten under ledelse av Rolf Gupta fant sted 3. august i Elverumshallen. Et omfattende og variert konsertprogram, bl.a. en populærkonsert med Silje Nergaard som solist, ble avrundet med en svært vellykket konsert i Berlin 15. august, med Solveig Kringlebotn som solist, og med dirigenten Josep Caballé-Domenech som på meget kort varsel overtok for Joseph Swensen.
Som styremedlem i Ungdomssymfonikerne representerte avdelingsleder (og tidligere ungdomssymfoniker) Trude Nordeng Rougnø MFO både på Elverum og i Berlin.
>> Neste side - 1   2   3   4   5