Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

Viktig melding til tillitsvalgte og medlemmer ved høgskoler og universiteter

(24.01.2005) Musikernes fellesorganisasjon oppfordrer våre tillitsvalgte og medlemmer ved høgskoler og universiteter til ikke å inngå lokale avtaler eller å delta i lokale drøftinger om retningslinjer som berører fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning!

Informasjon om særavtaleforhandlingene i KS

(21.01.2005) Av de generelle særavtalene er det foreløpig bare SGS 1001 – Reiseregulativet, som er ferdigforhandlet.

Det er brudd i forhandlingene om SGS 1002 – Arbeidstøy, SGS 1020 – OU-midler, og SGS 1004 – Ledere.

Forhandlingene vedr. SGS 1010 – Følge av pasient, klient, fortsetter 10. februar 2005.

MFO er part i én forbundsvis særavtale: SFS 2201 – barnehage, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Denne er nå ferdigforhandlet.

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for ansatte i musikk- og kulturskoler fortsetter 3. februar 2005.

Gratis kontrakthjelp til by:Larm-artister

(20.01.2005)
Musikernes fellesorganisasjon tilbyr også i år gratis rådgivning til artister og band som spiller på by:Larm. Tilbudet omfatter gjennomgang av plate- og managementkontrakter som ikke er undertegnet, og gjelder fram til 1. mai 2005.

1 million i erstatning for ødelagt finger

(14.01.2005) En av MFOs medlemmer har i Oslo tingrett fått fullt medhold i sitt krav om forsikringsutbetaling etter at han i 1999 ved et uhell ødela en finger så mye at han ikke lenger kan arbeide som profesjonell utøver. Erstatningen er på 1 million kroner, med tillegg av renter fra kravet ble reist.

Fortsatt ingen enighet med KS

(13.01.2005) MFO og LO Kommune har i dag, 13. januar 2005, vært i forhandlingsmøte med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (tidl. Kommunenes Sentralforbund) vedrørende tvist om tariffavtalens forståelse, hvorvidt stillingskode 7451(leder/fagleder) i musikk- og kulturskolene skal omfattes av sikringsbestemmelsene i innledende merknader til kap.4B, nr. 3 siste setning; «Ledere skal avlønnes over høyeste minstelønn for dem de er satt til å lede».

- Forsvarsministeren mangler respekt for Stortinget

(07.01.2005)
Forsvarsdepartementet reduserte i 2005 bevilgningen til de fem militærkorpsene i Norge til 94,5 millioner kroner. Som en følge av dette har Forsvarssjefen beordret korpsene til å kutte 25 årsverk innen 1. januar 2006, for at de skal ha nok penger til å opprettholde konsertvirksomheten.

Music Export Norway ønsker videoer til Midem-DVD

(03.01.2005)
Midem 2005, et av de viktigste internasjonale utstillingsvinduene for musikkbransjen, arrangeres i Cannes fra 23. til 27. januar. Music Export Norway (MEN) vil som vanlig lage en DVD med norske musikkvideoer som skal vises kontinuerlig på skjermer i hovedgaten på messeområdet, samt på storskjerm på den norske standen. MEN ønsker i den forbindelse å motta videoer med aktuelle artister som skal promoteres internasjonalt.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7