Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

Lønnsoppgjøret: (Foreløpig) enighet i BFO og TSO

(16.04.2005) Lønnsforhandlingene for MFOs medlemmer i Bergen Filharmoniske Orkester ble foreløpig avsluttet fredag ettermiddag. Det er enighet om et gjennomsnittlig lønntillegg på kr 8.500 med virkning fra 1. april 2005. Dette fordeles slik gruppelederne får et samlet tillegg på kr 9.250, mens de øvrige får et tilegg på kr 8.250.
Ledelsen i Bergen Filharmoniske Orkester var på fredag ikke villig til å ta stilling til MFOs krav om økning av timesatsen for leilighetsvis tilsatte musikere, og de videre forhandlingene om dette kravet er derfor utsatt til neste uke. Det er sannsynlig at forhandlingene da vil bli koordinert slik at det forhandles samlet for alle symfoniorkestrene. MFO avviser i alle tilfeller påstanden fra enkelte arbeidsgiver om at siden timesatsen ble hevet mye i fjor, kan den ikke heves ytterligere nå. Tvert i mot var fjorårets økning første steg fram mot en bedre harmonisering av årslønna for fast ansatte og timelønna for midlertidig ansatte. MFOs krav er derfor at timesatsen også i år skal økes mer enn hva økningen i årslønna tilsier.

Lønnsforhandlingene for MFOs medlemmer i Trondheim Symfoniorkester ble også foreløpig avsluttet fredag kveld. Det er enighet om et tillegg på 1 lønnstrinn med virkning fra 1. april 2005, og ytterligere 1 lønnstrinn med virkning fra 1. november.
Med hensyn til MFOs krav om økning av timelønna for midlertidig ansatte, er situasjonen i Trondheim den samme som i Bergen (se ovenfor).

Lønnsoppgjøret: Enighet i Norsk rikskringkasting

(15.04.2005) Lønnsforhandlingene for ansatte i NRK (omfatter Kringkastingsorkestret) ble avsluttet sent i går kveld. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 10.000 med virkning fra 1.7.2005. Timesatsen for leilighetsvis tilsatte musikere skal endres tilsvarende med virkning fra samme dato. Den nye satsen er ikke offisielt beregnet, men vi antar at den blir kr 368,00 (øket med kr 11,00).
Som en del av justeringene er alternerende 1. horn flyttet til lønnsgruppen musiker 3 (tilsvarer M14 i de fleste andre orkesteroverenskomstene).
MFOs forhandlingsleder Ingrid Uddu er fornøyd med resultatet, som nå skal behandles av arbeidsutvalget i MFO og i styret for LO Stat før det blir endelig godkjent.

Lønnsoppgjøret: Enighet i teatrene

(14.04.2005) Lønnsforhandlingene for ansatte i teatrene er avsluttet i dag. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 8.700 pr. år med virkning fra 1. april.

«The real shit» - sannheten om musikkbransjen

(12.04.2005)
MFO og Cafe Mono har gleden av å presentere to av Norges mest kunnskapsrike personer innen populærmusikkbransjen, Anders Odden og Jan Erik Haglund. Torsdag 21. april klokka 18:30 (presis!) vil de ta deg med på en gratis og eksklusiv reise gjennom «The real shit», eller «Alt du ikke er blitt fortalt om musikkbransjen i Norge».

Skisser til læreplaner lagt ut

(08.04.2005) I forbindelse med reformen "Kunnskapsløftet" er det nå lagt ut en første skisse til 37 læreplaner, deriblant også læreplan for musikk, for dans og for drama på Vg1. Læreplanforslagene finner du på www.skolenettet.no/lp

Enighet om sikringsbestemmelsen for lederstillinger i musikk- og kulturskoler.

(02.03.2005) KS har etter forhandlinger med LO Kommune og Utdanningsforbundet kommet til enighet om hvordan sikringsbestemmelsen for ledere skal anvendes på lederstillinger i musikk- og kulturskoler.
Les mer om dette i B.rundskriv nr 2/2005 fra KS.

Last ned B-rundskriv nr. 2/2005 (tekst-format)

Enighet om ny arbeidstidsordning for undervisningspersonalet i musikk- og kulturskolene

(15.02.2005) Partene kom torsdag 10. februar 2005 fram til enighet om en arbeidstidsordning for undervisningspersonalet i musikk- og kulturskolene. Ordningen trer i kraft umiddelbart og gjelder til 30. april 2006. (NB: MFOs kommentarer er revidert pr. fredag 18. februar kl. 09:40.)

Trigger - nytt musikkseminar i regi av MFO og Apache Event

(08.02.2005)
Trigger presenteres torsdag 10. februar under by:Larm i Stavanger, og har som mål å samle ildsjelene i musikk og kulturliv i Norge. Målet er mer og bedre musikkproduksjon, samt profesjonalisering av støtteapparatet rundt musikere i hele landet.

KS: Forhandlinger om ny arbeidstidsavtale

(03.02.2005) MFO har i dag vært i forhandlinger om ny arbeidstidsavtale for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Forhandlingene fortsetter torsdag 10. februar. Arbeidstakerorganisasjonene (MFO, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, KFO og Norsk Skolelederforbund) har fremmet et omforent krav. Kravet finner du her.

Kan flere jobbe mer?

(25.01.2005) Det såkalte Deltidsutvalget la i desember i fjor fram sin rapport til Arbeids- og sosialdepartementet. Utvalget har utredet bruken av deltid og såkalt undersysselsetting i norsk arbeidsliv, og gitt en del anbefalinger om hvordan uønsket deltid og undersysselsetting, og hvordan ulempene med deltid kan reduseres. I flere spørsmål som angår arbeidstakernes situasjon, slik som bl.a. fortrinnsrett for deltidsansatte, har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7