Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

Lønnsoppgjøret: Enighet mellom LO Kommune og KS

(27.04.2005) LO kommune har tirsdag kveld godkjent det siste tilbudet fra KS i årets mellomoppgjør. - KS kom oss i møte på våre krav om et flatt tillegg til alle og om justering av minstelønnssatsene. Derfor er vi godt fornøyd med årets oppgjør i kommunesektoren, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune. Forhandlingene ble gjennomført i raskt tempo og med et godt klima.

Lønnsoppgjøret: LO Kommune med nye krav til KS

(26.04.2005) I forhandlingsmøte i dag klokka 10:00 overleverte LO Kommune sitt kravdokument nr. 2 til KS. Forhandlingene fortsetter seinere i dag.

Lønnsoppgjøret: Krav overlevert i Oslo kommune

(26.04.2005) Mellomoppgjøret i Oslo kommune startet i dag klokka 12:00 med kravoverlevering fra KAH (LO-forbundene i Oslo kommune).

Lønnsoppgjøret: Oslo-filharmonien

(23.04.2005) I forhandlingene mellom MFO og Oslo-filharmonien ble det fredag 22. april oppnådd enighet om et lønnstillegg på 2 lønnstrinn med virkning fra 1. august.

Lønnsoppgjøret: Leilighetsvis ansatte musikere og sangere i orkestrene og Den Norske Opera

(23.04.2005)
Etter at arbeidsgiversiden i alle symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble hadde henvist forhandlingene om regulering timelønnssatsen for frilanserne til en form for samordnede forhandlinger, fremmet MFO i brev til alle orkestrene onsdag 20. april krav om økning av timelønna med 25 kroner. I forhandlinger som ble ført gjennom NAVO i løpet av fredag, viste det seg umulig å oppnå enighet om en slik økning, i alle fall uten å bringe lønnsoppgjøret for orkestrene, operaen og teatrene i mekling og eventuell konflikt. 

Lønnsoppgjøret: LO Stat, YS Stat og UHO med felles krav

(21.04.2005) Mellomoppgjøret for de statsansatte er i gang. LO Stat, YS Stat og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon har overlevert felles krav, mens staten foreløpig ikke har kommet med noe tilbud. Forhandlingene fortsetter i slutten av uke 17.

Lønnsoppgjøret: Første tilbud fra KS

(21.04.2005) KS overleverte 20. april sitt første tilbud i mellomoppgjøret. Tilbudet lyder på null kroner. Forhandlingene fortsetter tirsdag 26. april.

Lønnsoppgjøret: Tromsø Symfoniorkester og Den Norske Blåseensemble

(20.04.2005) Tromsø Symfoniorkester: Det ble i forhandlinger onsdag ettermiddag oppnådd enighet om lønnstillegg på 2 lønnstrinn med virkning fra 1. juli 2005. Fra samme tidspunkt innføres det også refusjon for musikeren utgifter med konsertantrekk med kr 2000 pr. år.
Det Norske Blåseensemble anno 1734: Det ble i forhandlinger onsdag ettermiddag oppnådd enighet om generelt lønnstillegg på kr 9.000 med virkning fra 1. september 2005.
Frilanserne: I likhet med andre orkestre har arbeidsgiverne i begge disse virksomhetene henvist MFOs krav om regulering av timelønna for leilighetsvis ansatte til etterfølgende, samordnede forhandlinger. MFO har i dag fremmet likelydende krav til alle virksomhetene om regulering av lønnssatsen, og bedt om at arbeidsgiverne samordner seg. MFO forutsetter at også disse forhandlingene blir avsluttet innen fredag kl. 16.00.

Lønnsoppgjøret: Første kravdokument er lagt fram for KS

(20.04.2005) Forhandlingene i kommunalt tariffområde starter i dag, onsdag 20. april kl 15:00. Kravdokument 1 finner du her.

Lønnsoppgjøret: SSO, KSO og Den Norske Opera

(19.04.2005) Det ble i forhandlinger på mandag oppnådd enighet om et tillegg på 2 lønnstrinn til alle ansatte i Stavanger Symfoniorkester. Tillegget gis med virkning fra 1. mai
Forhandlingene om regulering av lønnssatsen for leilighetsvis tilsatte er utsatt til senere i uken, og blir så langt mulig gjenstand for samordnede forhandlinger for alle orkestrene.
Det er dessuten enighet om en teknisk endring av pensjonsbestemmelsene slik det er foreslått av MFO og NAVO i fellesskap.

Det ble i forhandlinger på mandag oppnådd enighet om et tillegg på 2 lønnstrinn til alle ansatte i Kristiansand Symfoniorkester. Tillegget gis med virkning fra 1. juli
Forhandlingene om regulering av lønnssatsen for leilighetsvis tilsatte er også her utsatt til senere i uken, og det er enighet om en teknisk endring av pensjonsbestemmelsene slik det er foreslått av MFO og NAVO i fellesskap.

Den Norske Opera: Det ble i forhandlinger på mandag oppnådd enighet om å innføre forestillingspenger for danserne i Nasjonalballetten fra 1. september. Satsene blir i første omgang redusert til 75% av de satsene som nå gjelder for korsangere og sangsolister, men skal økes til 100% fra 1. januar. Den gjennomsnittlige verdien av de satsene som innføres fra september er ca. kr 14.000 pr. årsverk.
For de andre medlemsgruppene i MFO gis det et lønnstillegg på kr 9.500 med virkning fra 1. september.
Forhandlingene om regulering av lønnssatsen for leilighetsvis tilsatte er også i DNO utsatt til senere i uken, og det er enighet om en teknisk endring av pensjonsbestemmelsene slik det er foreslått av MFO og NAVO i fellesskap.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7