Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

«Netthøring»: Selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter ved fødsel m.m.

(12.07.2005)
Barne- og familiedepartementet har sendt ut et høringsnotat om endringer av selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Endringene kan få stor betydning for mange av MFOs medlemmer. Vi ber om synspunkter fra medlemmer og tillitsvalgte før vi skriver vår høringsuttalelse.

KS: Enighet om SGS 1010, Følge av pasient, klient, elev

(04.07.2005) KS og arbeidstakerorganisasjonene ble fredag 1. juli enige om ny revidert generell særavtale: Følge av pasient, klient, elev (SGS 1010).
Samtidig ble partene enige om at reglene for arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet per 30.4.2004 videreføres fram til 30.4.2006.

FFUK minner om søknadsfristen 10. august

(27.06.2005)
I sitt siste nyhetsbrev før sommeren minner Fond for utøvende kunstnere om at søknader som ønskes behandlet på neste styremøte, må være fondet i hende seinest onsdag 10. august. Fondet melder også at budsjettpostene «prosjektstøtte musikk» og «innspillinger» får en økning høsten 2005, samtidig som de fleste øvrige postene kommer opp på samme nivå som tidligere. Fondets kontor er åpent i hele sommer med kjernetid mellom kl 09 og kl 15.

Nordisk konferanse om musikkterapi juni 2006 - Call for papers

(21.06.2005)
Förbundet för Musikterapi i Sverige vil arrangere en nordisk konferanse for musikkterapi i Stockholm 15.-18. juni 2006, med tittelen «nordic sound». I den forbindelse har de sendt ut «Call for papers» – en oppfordring om å melde inn faglige bidrag til konferansen.

Sterkt bekymret for NRKs kulturdekning

(16.06.2005)
Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) uttrykker sterk bekymring for kulturdekningen i Norsk rikskringkasting, etter at det i forrige uke ble kjent at NRK Kultur planlegger å kutte ti årsverk. En uttalelse ble i dag overrakt NRKs generalforsamling, statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Årets Trigger-byer er Bergen, Tromsø og Verdal

(09.06.2005)
Bransjeseminaret Trigger, som retter seg mot unge musikere og andre som har lyst til å jobbe innenfor musikkbransjen, har vært arrangert med stor suksess i 2003 og 2004, henholdsvis på Snåsa og i Namsos. I år utvider initiativtakerne Apache Event sin aksjonsradius. I nært samarbeid med MFO blir det i løpet av oktober og november arrangert seminarer i Bergen, Tromsø og Verdal, og ytterligere fem steder i Norge vil få besøk i løpet av 2006. Endelige datoer for høstens seminarer blir klare i midten av juli.

Ny avtale med NRK fra 1. juli 2005

(31.05.2005)
MFO og NRK ble fredag 27. mai enige om hovedtrekkene i en ny tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig ansatte musikere og sangere. Avtalen erstatter både den gamle såkalte frilansavtalen og den gamle salgsavtalen.

Enighet med KS om revisjon av SGS 1002 arbeidstøy

(20.05.2005) Partene ble i begynnelsen av mai enige om en ny SGS 1001 (sentral generell avtale om arbeidstøy). Avtalen gjelder for tidsrommet 01.01.2005 - 30.04.2006.

Nye utkast til læreplaner

(18.05.2005) Nye utkast til læreplaner for videregående opplæring er nå lagt offentlig ut. Dette er læreplangruppenes forslag, og ikke den formelle høringen. Læreplangruppene er likevel interessert i tilbakemeldinger fortløpene, slik at selve høringsbrevet blir så godt som mulig. I de utlagte dokumentene er også læreplanene for musikk, dans og drama.

Oppgjøret i KA avsluttet

(13.05.2005) Mellomoppgjøret i KA er nå i havn. Resultatet ble en kopi av KS oppgjøret, og ble ført med hjemmel i reguleringsbestemmelse i Kapittel 4 for annet halvår. Det ble gitt et generelt tillegg til alle grupper på kr 2000 fra 1.5.2005. Minstelønnssatsene ble hevet med kr 3000 for alle Lønnsgrupper med 0 år, 4 år, og 8 års ansiennitet. I tillegg ble det heving av minstelønnssatsen med kr 3000 også etter 10 år i gruppe 5. les mer
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7