Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

MFO krever ulovlig CD stoppet

(14.11.2005)
Trekkspilleren Håvard Svendsrud har søkt bistand hos Musikernes fellesorganisasjon i forbindelse med en fersk CD-utgivelse med «Håvard Svendsruds ensemble». Utgivelsen inneholder innspillinger fra 1989, da Svendsrud var 15 år gammel. Foruten å medvirke som utøver har Svendsrud arrangert samtlige spor på utgivelsen. Nærmere undersøkelser har avdekket at både forvaltningsselskapet TONO, Nordisk Copyright Bureau, vederlagsbyrået Gramo, foruten altså Håvard Svendsrud selv, har vært uvitende om utgivelsen.

Høringskonferansen om musikk, dans og drama er fulltegnet!

(07.11.2005)
MFO har nå mottatt 80 påmeldinger til høringskonferansen 17. november om forslag til læreplaner for musikk, dans og drama i videregående opplæring. Konferansen er dermed fulltegnet, og vi må sette strek for påmelding. De som har fått plass på konferansen, har fortløpende mottatt bekreftelse på dette.

Rolf Gammleng-prisene 2005

(07.11.2005)
Årets Gammleng-priser ble delt ut under en høytidelighet på Hotel Continental i Oslo mandag 7. november. Styreleder Reidun Berg i Fond for utøvende kunstnere delte ut de ni ordinære prisene, mens statsråd Trond Giske delte ut Veteranprisen, som i år gikk til Inger Lise Rypdal.

MFO tilbyr forenklet engasjementsavtale

(04.11.2005)
MFOs nye, forenklede avtale for enkelstående oppdrag er nå klar til nedlasting og bruk. Formularet har fått betegnelsen «avtalebekreftelse» og finnes i to ulike versjoner, en for ikke-ansatte lønnstakere (revidert 16.11.2005) og en for næringsdrivende (revidert 16.11.2005) Hver av de to versjonene får fint plass på et A4-ark.

Avtroppende kulturminister freder KORK

(05.10.2005)
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland gjorde fredag 7. oktober alvor av sitt løfte om å frede Kringkastingsorkestret. Det gjorde hun i egenskap av generalforsamling for NRK AS, og ved at det i ekstraordinær generalforsamling ble tatt inn i vedtektene at «NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk».

Næringsdrivendes trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn

(08.09.2005)
Barne- og familiedepartementet har sendt ut et høringsnotat om endringer av selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Endringene kan få stor betydning for mange av MFOs medlemmer. Landsorganisasjonen i Norge er blant høringssinstansene, og kommer til å bygge sitt høringssvar på kommentarer fra LO-forbundene.

Ny avtale med mobiloperatøren Chess for medlemmer i MFO

(02.09.2005)
 

MFO har inngått avtale med Chess Communication AS på mobiltelefoni, dette innebærer rabatter og lojalitetsprogram.

Valgmateriell fra MFO og LO

(01.09.2005)
MFO har produsert en valgbrosjyre som inneholder hovedpunktene i partienes kulturpolitikk, samt utdrag fra LOs handlingsplan (2005-2008), MFOs handlingsplan 2005, og MFOs prinsipprogram (2003-2006).
LO har stilt partiene 54 spørsmål om viktige politiske temaer. Selv om Høyre og Fremskrittspartiet nektet å svare, har LO laget en oversikt over partienes standpunkter i 12 av sakene med utgangspunkt i partienes programmer. Besøk også LOs valgsider.

Den nye frilans-avtalen med NRK er klar

(26.07.2005)
Ordlyden i den reviderte frilansavtalen mellom MFO og NRK er nå klar. Avtalen gjelder fram til 30. april 2006. Vi gjør oppmerksom på at den nye avtalen er en minstelønnsavtale, og at det i hvert enkelt tilfelle er adgang til å forhandle seg fram til høyere satser enn hva som framgår av avtalen.
Det gjenstår fortsatt noe arbeid med detaljene i de felles retningslinjene for opptak og kringkasting fra konserter og festivaler (såkalte tredjemannsarrangementer). Disse retningslinjene vil utgjøre et vedlegg til NRK-avtalen, og vil bli publisert her så snart de foreligger.

EUs rammeprogram for kultur: Utlysning av midler for 2006

(14.07.2005)
Europakommisjonen lyste 12. juli ut nye midler til europeiske kulturprosjekter som skal starte i 2006. Rammeprogrammet Kultur 2000, hvor Norge deltar sammen med 30 andre europeiske land, gir støtte til kulturaktører som gjennomfører ettårige eller flerårige prosjekter i partnerskap eller nettverk. Til sammen skal ca. 224 millioner kroner fordeles på ulike prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og litteratur.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7