Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Blått lys for musikk- og kulturskolene?

(19.01.2004) I disse dager behandles Stortingsmelding nr. 39 ”Ei blot til lyst” om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen. Her foreslår Regjeringen å fjerne taket på foreldrebetalingen i musikk- og kulturskolene. I så fall kan kommunene øke betalingen, fjerne søskenmoderasjon og innføre betaling for leie av instrumenter. Om det skjer, får vi musikk- og kulturskolene ikke lenger er tilgjengelig for alle som vil. Dette vil MFO advare mot på det sterkeste!

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite

(07.01.2004) MFO var onsdag 7 januar invitert til åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite. I den forbindelse ble det utarbeidet et notat som ble overlevert komitéen, og som blant annet omhandler Musikk- og kulturskolene som ressurssentra og " Den kulturelle skolesekken"

Informanter søkes til forskningsprosjekt: Musikere og ny teknologi

(16.12.2003) Anne Lorentzen, som er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Telemark (og dessuten kjent som låtskriver, sanger og gitarist) jobber med et forskningsprosjekt som setter søkelys på musikere, artister og komponister i en ny medievirkelighet. Sentralt i prosjektet står teknologier og nye måter å produsere og distribuere musikk på. I forbindelse med dette arbeidet vil hun gjerne komme i kontakt med musikere som primært jobber med ulike former for populærmusikk.

- Alvorlig bekymret for Forsvarets musikk

(13.11.2003) Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ser med bekymring på at Forsvarets musikk igjen er truet av nedlegging. Det er ikke mer enn 2 år siden Stortinget vedtok å legge ned to av de daværende syv militærkorpsene, divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand, som i ettertid er blitt sivile korps. Nå foreslås Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM) og Forsvarets Musikkorps Trøndelag (FMKT) nedlagt.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6