Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Regjeringen vil legge ned to miitærkorps til

(12.03.2004) Forsvarsdepartementet la 12. mars fram stortingsproposisjon nr. 42, «Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008». Her går det fram at Kongelige norske marines musikkorps i Horten og Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag forslås nedlagt. Samtidig gir departementet uttrykk for at de tre gjenværende militærkorpsene i Harstad, Bergen og Oslo «forutsettes å ha stor grad av mobilitet for å løse oppdrag i hele landet». MFO stiller seg tvilende til innsparingseffekten av eventuelle nedleggelser, og vil arbeide aktivt for å forhindre dem.

Stortingets vedtak om kulturskolene: Riktig diagnose, men feil medisin

(03.03.2004) MFOs nestleder Terje Adde kommenterer i denne kronikken Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 39, «Ei blot til lyst», Om kunst og kultur i tilknytning til grunnskolen. - Vi må bare konstatere at kampen for de verdiene som ikke skal og ikke kan måles ensidig i penger, ikke er over. Forøvrig må en konstatere at Stortingsmelding nr. 39 gir rett diagnose, men feil medisin, skriver Adde.
Les mer om Stortingets behandling.

LOs hovedlinjer for tariffoppgjøret 2004

(25.02.2004) LOs representantskap vedtok tirsdag 24. februar hovedlinjene for tariffoppgjøret 2004. Les mer her. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrands innlegg på representantskapsmøtet finner du her.

Kunstfagene - framtidens viktigste fagområde i skolen?

(21.02.2004) Musikernes fellesorganisasjon inviterer til fagkonferanse/kurs med ovennevnte tema, fredag 16. april 2004 på Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo. Opplegget retter seg primært mot grunnskolen, men også lærere fra kultuskoler, høyskoler og universitetet inviteres.

- Uheldige formuleringer i ny «lærebok» om popbransjen

(14.02.2004) Norsk musikkråds seineste boksatsing, «Hjelp, jeg er i popbransjen!», ble lansert under bransjetreffet by:Larm i Bergen 12. februar. MFO er svært kritisk til den delen av boka som handler om booking. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand mener at unge artister som leser boka kan risikere å gå i gamle feller og betale dyrt for det. MFO har overfor Norsk musikkråd bedt om at de aktuelle avsnittene blir endret i neste utgave.

MFO, LO og Ryssdalutvalgets innstilling

(03.02.2004) Deler av Ryssdalutvalgets innstilling bærer preg av en sterk tro på markedet som problemløser og av høyreorientert retorikk, og LO vil advare mot å utvikle norsk utdanningspolitikk med utgangspunkt i det ideologiske grunnlaget som Ryssdalutvalgets flertall baserer seg på. Det skriver LO i en høringsuttalelse til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Søknadsfrister i Fond for utøvende kunstnere

(28.01.2004) Fristen for å søke om reisestøtte og prosjektstøtte i Fond for utøvende kunstnere (FFUK) er 16. februar. Mandag 2. februar holder fondets kontor langåpent, og denne dagen fra kl 15.00 til kl 19.00 kan du få hjelp av fondets saksbehandlere til å skrive søknaden!
Søknadsfristen for reise- og videreutdanningsstipend er 15. mars. Les mer på fondets hjemmesider.

KS og Utdanningsforbundet: Konflikten løst

(27.01.2004) Kommunenes Sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet har løst konflikten om grunnlaget for en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Partene er enige om å anbefale en avtale som skal gjelde fram til 30. april 2006. Avtalen innebærer at lærernes arbeidsår er uendret. Lærernes tilstedeværelse på skolen øker i forhold til dagens avtale. Les hele avtaleteksten.

MFO i møte med Kulturkomitéen

(20.01.2004) Tirsdag 20. januar var MFO i møte med Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen på Stortinget for å legge fram forbundets innspill til Kulturmeldingen. Komitéens medlemmer fikk samtidig overrakt hvert sitt eksemplar av et notat som MFO utarbeidet i anledning dette møtet, med utdyping av forbundets synspunkter på kulturmeldingens ulike kapitler. Som vedlegg til notatet fulgte dessuten MFOs høringsuttalelser om henholdsvis orkesterfeltet, ensemblepolitikken og populærmusikken, samt en felles uttalelse fra MFO, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund om strukturen på stipendkomitéene.

Brudd i arbeidsgruppene mellom KS / Oslo kommune og Utdanningsforbundet

(19.01.2004) Drøftingene mellom KS/Oslo Kommune og Utdanningsforbundet om overføring av forhandlingsansvaret for lærere og skoleledere til fylker og kommuner er nå brutt. – KS og Oslo kommune styrer nå rett mot konflikt. Vårens tariffoppgjør vil bli meget vanskelig, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6