Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Bestill statsbudsjettet for 2005 på e- post

(21.09.2004) Statsbudsjettet for 2005 blir lagt frem 6. oktober kl. 10.00.
Alle budsjettdokumentene vil bli lagt ut på budsjettportalen og Odin til samme tid. Du kan samtidg bestille varsling på e- post.

Har du flyttet og glemt å sende adressendring?

(14.09.2004)
MFO "drukner" nemlig i returnerte Musikk*Kultur-blader og årets Faro Musikkguide.
Er du en av dem som ikke har mottatt siste Musikk*Kultur og Faro Musikkguiden for 2004?
Ta kontakt så vi får oppdatert din adresse.

Kompetanselønn m.m. i musikk- og kulturskole

(10.09.2004) Tidligere informasjon om bruk av kompetanselønn i musikk- og kulturskolene, og en del andre spørsmål i forbindelse med tariffrevisjonen i kommunal sektor, er nå oppdatert.

Kultur- og kirkedepertementet ber om innspill til stortingsmelding om kultur og næring

(26.08.2004) Som del av oppfølgingsarbeidet etter Stortinget sin behandling av Kulturmeldingen, St. meld nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 155 (2003-2004), har Kultur- og kirkedepartementet startet arbeidet med en stortingsmelding om forholdet mellom kultur og næring. Depertementet ber nå om innpill til denne Stortingsmeldinga.

AKTIV KURSHØST I MFO

(16.08.2004) 27. og 28. september blir det Organisasjonskurs på Britannia hotel i Trondheim. 25. og 26. oktober blir det Organisasjonskurs på Clarion Hotell på Gardermoen. LEDIGE PLASSER. MELD DEG PÅ!

MFO styrker arbeidet for grammofonartistene

(03.08.2004) Som et ledd i MFOs oppgradering av medlemstilbudet til frilansutøvere innleder forbundet i disse dager et samarbeid med Anders Odden. I det hjemlige musikkmiljøet er Anders trolig mest kjent som kontoransvarlig i Grammofonartistenes forening gjennom mange år, en stilling han forlot etter eget ønske 1. juli. Han har imidlertid også lang internasjonal erfaring som utøver i band som Cadaver, Magenta og Apoptygma Berzerk, samt betydelig fartstid som administrator i musikkbransjen. Som konsulent for MFO vil en av hans oppgaver være å gjennomgå forbundets eksisterende tilbud til frilansere.

EUs rammeprogram for kultur - utlysning av midler for 2005

(28.07.2004) Som følge av EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram KULTUR 2000 (2000-2006). Totalt deltar 30 europeiske land. I 2005 vil Kultyr 2000 gi støtte til samarbeidsprosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og litteratur.

- Nytt produkt i koblingen overvekt/frakt/- uledsaget bagasje

(06.07.2004) På bakgrunn av de nye overvektsregler samt stort transportbehov for enkelte segmenter, har Trust, i samarbeid med SAS Cargo og Widerøe Cargo utviklet et nytt produkt på innlandsforsendelser.

Info fra Fond for utøvende kunstnere

(08.06.2004) Fond for utøvende kunstnere (FFUK) minner om høstens søknadsfrister for søknad om støtte til fonogram, prosjekt og reise: 5. august, 21. september og 2. november.
FFUK melder i sitt siste nyhetsbrev av det i siste søknadsrunde kom inn 611 søknader med en samlet søknadssum på over 26 millioner kroner. 162 søknader ble innvilget med tilsammen 3.226.000 kroner, og Fondet beklager at mange gode søknader og prosjekter ble avslått.
Nytt på FFUKs hjemmeside er en kalender med oversikt over hva som skjer på landets scener i tida som kommer, med vekt på prosjekter som er støttet av Fondet.

Kirkemusikerne feirer sine første 100 år

(04.06.2004) MFO markerer i disse dager at det er 100 år siden Norges organistforbund ble grunnlagt. Forbundet skiftet i 1947 navn til Norsk kantor- og organistforbund, og gikk i 2001 sammen med Norsk Musikerforbund og Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening i etableringen av MFO. Jubileumsmarkeringen skjer i form av tre konserter i Oslo 4. og 5. juni hvor bl.a. Oslo domkor medvirker, samt festgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 6. juni. Last ned konsertprogrammet, og les mer om jubileet på Norsk kirkemusikks hjemmeside.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6