Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

GRAMO søker hjelp til markedsføring.

(05.11.2004) Gramo ønsker hjelp til å gjennomføre en informasjonskampanje for å gjøre vederlagsordningen bedre kjent blant innehavere av butikker, cafeer og andre offentlige steder der vernet innspilt musikk blir brukt.

Mary Miller ansatt som direktør for Stavanger 2008

(04.11.2004)
Som direktør blir Mary Miller den øverste leder for Stavanger2008
og vil også ha ansvaret for
utviklingen og gjennomføringen av kulturhovedstadårets program.

GRAMO medlem? Avregningen for 2003 kommer i november

(04.11.2004) Det ble i styret vedtatt å foreta en redusert avregning for 2003. P4 avregnes ikke nå. Vederlagsmidler for offentlig fremføring vil blir redusert. Begrunnelsen for dette er at det er tvil om beløpenes størrelse på grunn av uavklarte saker i Kulturdepartementet.

HØRING i Stortingets Familie-, Kultur- og administrasjonskomité

(27.10.2004)
22. oktober 2004 var MFO invitert til høring i Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen angående STATSBUDSJETTET FOR 2005. I den anledning ble det laget en skriftlig uttalelse som vi her gjengir. Les mer.

Christopher Dingstad mottok stipend fra Micael og Marie Flagstads legat

(26.10.2004)
Michael og Marie Flagstads legat er opprettet av Kirsten Flagstad i takknemlighet til sine foreldre, og forvaltes av Musikernes fellesorganisasjon. For 2004 er det delt ut et stipend på 10.000,- Stipendet skal etter vedtektene gis til utdannelse av unge begavede musikere, fortrinnvis barn av yrkesmusikere.

Skal du klage på likningen? Fristen er 29. oktober!

(23.10.2004) Klagefristen er tre veker etter at likninga blei lagd ut. For dei som får skatteoppgjeret 8. oktober er fristen 29. oktober.

Trigger 2004 i Namsos

(14.10.2004) Til Namsos kommer bl.a. Jan Fredrik Karlsen, kjent norsk manager og tidligere Idol dommer, Ragnhild Sandvik, programleder for NRK Urørt på NRK P3, Svein Bjørge, leder av Alarm prisen og gründer av By:larm. Deltar gjør også Cathrine Sundnes som er manager for en rekke store norske som blant annet Magnet og Jim Stärk. Fra MFO kommer Geir Zahl, Kaizers Orchestra´s låtskriver og gitarist, og Anders Odden

Du finner mer informasjon her.

Regjeringens forslag til time- og fagfordeling for skoleverket er lagt fram.

(14.10.2004) Blir innholdet i musikk, dans og drama ofret på forenklingens alter?

MFO mener at regjeringens forslag innebærer en utvanning av programfagene i utdanningsprogram for musikk, dans og drama i videregående opplæring. Elevene på de ulike studieforberedende utdanningsprogrammene skal ha samme omfang av fellesfag. Dette medfører en forenkling! Men kan også føre til en forringelse av musikk, dans og drama-tilbudet ved at totalt 8 uketimer i programfagene over tre år forsvinner i forhold til nåværende tilbud.

Les mer om forslaget her.

Ny rapport: Kartlegging av kulturnæringene i Norge - økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial.

(13.10.2004)
Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og viser at kulturnæringene står for en overraskende stor del av verdiskaningen i Norge.

Næringsminister Børge Brende sier at det nå er viktig at vi arbeider videre med dette relativt nye og utfordrende politikkområdet.

- Grått og trist statsbudsjett

(06.10.2004) Dette er Arnfinn Bjerkestrands reaksjon på statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Han sier videre at regjeringens forslag til budsjett i realiteten er en utsettelse av satsning på kunst og kultur og betyr at det blir vanskelig å nå de mål som er satt i kulturmeldingen frem mot 2014.

Kulturåret 2005 vil stå i husbyggingens tegn og de som arbeider med kunst og kultur bes komme tilbake i 2006.


>> Neste side - 1   2   3   4   5   6