Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

MFO støtter hjelpearbeidet etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia.

(31.12.2004) MFO gir 20.000 kroner til hjelpearbeidet etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia, og vi oppfordrer andre kunstnerorganisasjoner til å gjøre det samme.

Nytt styre i Fond for lyd og bilde

(27.12.2004) Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt nytt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2005-2007. MFOs nestleder Renée Rasmusssen er oppnevnt som en av utøverorganisasjonenes representanter.

Ingen enighet med KS

(21.12.2004) Det ble i dag 21. desember gjennomført et møte mellom MFO og andre fagforeninger og Kommunnenes Sentralforbund vedrørende avtalen om arbeidstid for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Som kjent står det i punkt 11 i Riksmeklingsmannens møtebok at ny avtale om arbeidstidsordning er forventet å foreligge per 1.1. 2005. Det ble ikke oppnådd enighet i møtet.

Trust åpner flyfraktavdeling på Gardermoen passasjerterminal

(06.12.2004)
Trust
har utviklet et servicekonsept, som vil gi flyselskapene og deres passasjerer et bedre produkt. Konseptet er klart 1. desember.

Spennende budsjettinnspurt på Stortinget.

(04.12.2004) Rundt 6. desember avgir de fleste fagkommiteer sine innstillinger til Stortinget. Innstillingene vil bli lagt ut på Stortingets web-sider først når den er helt ferdig utarbeidet og avlevert fra komiteens side. Partienes arbeid med innstillingen kan eventuelt finnes på partienes egne web-sider.

AP, SV of SP sitt "Kulturløfte" finner du her.

Reformen i Skoleverket.

(29.11.2004) Utdanningsdirektoratet åpner læreplanprosessen.
 

Utdanningsdirektoratet har endret tempoet i prosessen med læreplanarbeidet. Tidligere var det gjort klart at både læreplanforslag og forslag til time- og fagfordeling skulle sendes ut på høring samtidig i slutten av januar. Nå ber Utdanningsdirektoratet om innspill til læreplanarbeidet underveis på www.skolenettet.no/lp

Konsekvenser av arbeidsrettsdommen om funksjonstillegg for lærere i KS-området

(19.11.2004) Denne dommen viser at de lokale forhandlingene mange steder er ført på gale premisser. Derfor må det nå ryddes opp, og det vil bli foretatt en gjennomgang av de lokale lønnsforhandlingene i kommuner og fylkeskommuner. Enkelte steder vil dette innebære at de lokale forhandlingene må reåpnes. 

Ny NORWAY NOW cd

(18.11.2004) Cd sampler’ne som Music Export Norway laget tidligere i år har vært en så stor suksess at nå vil MEN lage oppfølgere. Først ut er genrene POP og ROCK og MEN oppfordrer alle som jobber med artister med internasjonalt potensial til å sende inn forslag. Send en mail til post@musicexportnorway.no og få tilsendt invitasjonen med all informasjon.
Frist for innsendelse er 3. desember 2004. Du finner mer info her.

ARBEIDSRETTSDOMMEN OM FUNKSJONSTILLEGGENE FOR LÆRERNE I KS-OMRÅDET

(15.11.2004) Du finner Arbeidsrettens kjennelse i sin helhet her. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilke konsekvenser kjennelsen vil ha blant annet i forhold til de nylig gjennomførte lokale forhandlingene.

Her finner du partienes alternative forslag til statsbudsjett.

(11.11.2004) MFO vil følge årets budsjett arbeid nøye og vil bla. legge ut de enkelte partiers alternative forslag til statsbudsjetter på MFOs webside etter hvert som de foreligger.

SISTE: Det er nå forlik mellom regjeringspartiene og FRP. Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert som arbeidet i de ulike fagkomiteer begynner.

Regjeringens eget forslag finner du her.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6