Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

- Statsbudsjett med lyspunkter og skuffelser

(08.10.2003) Musikernes fellesorganisasjon finner en rekke lyspunkter i det framlagte forslaget til statsbudsjett. – Styrkingen av innkjøpsordningen for fonogrammer og ensemble- og utøverstøtten for populærmusikk innebærer gledelige signaler om at Regjeringen vil prioritere økt satsing på de frie gruppene, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Søknadsfrist for Utenriksdepartementets reisestøtte

(07.10.2003) UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet administreres av Musikkinformasjonssenteret. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og har i år en ramme på 800.000 kroner. Søknadsfristen er 1. november. Mer informasjon får du her.

MFO beklager nedleggelsen av So What!

(06.10.2003) Musikernes fellesorganisasjon beklager sterkt at konsertscenen So What! i Oslo ser seg nødt til å innstille driften, og mener at nedleggelsen gir grunn til alvorlig bekymring på musikkens vegne.

MFO ber om innspill til tariffrevisjonene 2004

(02.10.2003) MFO har 1. oktober sendt brev til alle registrerte tillitsvalgt på arbeidsplassene, og til fylkeslagene og landsforeningene, og bedt om synspunkter og innspill på hva forbundet skal prioritere ved revisjonen av tariffavtalene i 2004. Les mer

Null spørsmål til Fremskrittspartiet

(29.09.2003) Siden 17. september har besøkende på MFOs hjemmeside hatt anledning til å stille Fremskrittspartiet direkte spørsmål om partiets kunst- og kulturpolitikk, i lys av det gode resultatet partiet oppnådde mange steder i landet under kommune- og fylkestingsvalget. Da spørsmålsfristen gikk ut sist torsdag, hadde ingen spørsmål kommet inn.

- Den estetiske dimensjonen på dagsorden!

(10.09.2003) MFOs fagutvalg for opplæring er i gang med sitt arbeid i et spennende skoleår. Utvalget består av Sven Olav Lyngstad, Knut Egil Kristiansen, Rita Strand Frisk, Trine Knutsen og Kjetil Garvik (utvalgsleder).

Debatt med tema og temperatur

(03.09.2003) Overraskelsene uteble for det meste, men de mange frammøtte fikk oppleve tilløp til temperaturstigning under det kulturpolitiske debattmøtet i Kulturkirken Jacob i Oslo tirsdag 2. september. Noen av de friskeste taktene – etter at slagverkerne i SISU hadde lagt lista høyt nok – kom fra Høyres representant i panelet.

- Kulturmeldingen må føre til et løft for profesjonelle kunstnere

(29.08.2003) - Dette er et skritt i riktig retning med svært mange positive intensjoner for våre medlemmer, sier Arnfinn Bjerkestrand, leder for Musikernes fellesorganisasjon, i en kommentar til Regjeringens kulturmelding.

- Studentene trenger MFO

(17.08.2003) Musikernes fellesorganisasjon satser på aktiv kommunikasjon med musikkstudentene i forbindelse med høstens skolestart. - Vi vil treffe studentene i deres eget miljø og vise dem at MFO også er deres forbund, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

MFOs høringsuttalelse om forholdet mellom stat og kirke

(25.07.2003) Les uttalelsen her.
>> Neste side - 1   2   3