Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

by:Larm-artistene får tilbud om gratis kontrakthjelp

(17.12.2003) På samme måte som i fjor tilbyr Musikernes fellesorganisasjon gratis rådgivning til alle artister som skal opptre under by:Larm i Bergen i februar. Tilbudet omfatter gjennomgang av platekontrakter som ikke er undertegnet, og gjelder fra nå av og fram til 31. mars 2004.

Nytt forsøk med KS

(15.12.2003) Etter samtaler med politisk ledelse i Kommunenes Sentralforbund i forrige uke ble det avtalt at man vil fortsette samarbeidet i den nedsatte arbeidsgruppen mellom KS og Utdanningsforbundet, for om mulig å få til en enighet om avtaleverket for pedagogisk personale i skoleverket fra 1. mai 2004. Arbeidsgruppen skal ha nytt møte 17. desember.

Ingen avklaring med KS

(09.12.2003) KS viser ingen vilje til å fremme forslag som ivaretar regjeringens intensjon i forbindelse med overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i skoleverket fra staten til KS: Overføringen skal skje på en slik måte at en ivaretar undervisningspersonalets rettigheter og særegenheter. Så langt vi kjenner til har det oppstått store problemer i den nedsatte arbeidsgruppen som skulle forberede vårens forhandlinger med KS.

Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

(02.12.2003) Regjeringen har vedtatt å starte et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programmet er åpent for kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt. Stipendperioden vil være tre år. Det vil bli rekruttert stipendiater fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst.

Forlik med Den Nationale Scene

(19.11.2003) Tre oppsagte musikere ved Den Nationale Scene i Bergen kom i rettsmekling mandag 17. november til enighet med sin arbeidsgiver om nye vilkår for fratredelsen. Søksmålet som de tre hadde reist med støtte fra MFO, blir dermed hevet som forlikt.

MFO og statsbudsjettet

(05.11.2003) MFO er i disse dager opptatt av statsbudsjettet og behandlingen av dette i Stortinget. I den forbindelse har MFO deltatt i høringer i finanskomiteen, kultur- og kirkekomiteen, og i kommunalkomiteen. Det er også utarbeidet to notat som er overrakt stortingspolitikerne.
Notat 1
Notat 2

Nettverk for orkestertillitsvalgte

(20.10.2003) Mange tillitsvalgte i orkestrene har etterlyst et forum for å drøfte spørsmål av felles interesse. For å imøtekomme behovet, har MFO nå tatt initiativet til et nettverk for orkestertillitsvalgte. Men selv i en virtuell tidsalder er det fortsatt best å møtes ansikt til ansikt noen ganger, og tillitsvalgte fra hele området var i midten av oktober samlet på Mastemyr hotell utenfor Oslo for å blåse liv i nettverket.

MFOs høringssvar - Kvalitetsutvalgets innstilling

(15.10.2003) Musikernes fellesorganisasjon har i dag avgitt høringssvar til Utdannings- og forskningsdepartementet i forbindelse med Kvalitetsutvalgets innstilling.

Ny avdelingsleder i MFO

(15.10.2003) Trude Nordeng Rougnø er utnevnt til leder for MFOs forhandlingsavdeling. Hun overtar stillingen etter Odd Langklopp, som fram til 2006 vil ha adresse Brussel.

MFO gir gratis kontrakthjelp til alle trønderartister

(09.10.2003) Musikernes fellesorganisasjon tilbyr alle artister bosatt i trøndelagsfylkene gratis og uforpliktende gjennomgang av ikke-undertegnede platekontrakter fram til nyttår. Tilbudet er en direkte følge av bransjeseminaret Trigger som ble arrangert i Snåsa sist helg, hvor MFO var representert blant innlederne.
>> Neste side - 1   2   3