Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016

MFO har vedtatt minstesatser i næring for inspisienter og produsenter

(20.12.2016) Forbundsstyret i MFO har i møte 28.-29. november 2016 vedtatt anbefalte minstesatser for inspisienter og produsenter som utfører oppdrag som næringsvirksomhet. De vedtatte minstesatsene er utarbeidet av MFOs scenekunstseminar i mars 2016 på anmodning fra Forbundsstyret.

Årets Rolf Gammleng-priser er utdelt

(16.12.2016) Årets ærespriser fra Fond for utøvende kunstnere, Rolf Gammleng-prisene, ble utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo onsdag 14. desember, altså nøyaktig på dagen 60 år etter at Stortinget vedtok å opprette Fondsloven. I anledning 60-årsjubileet ble det utdelt hele 12 priser; 3 veteranpriser à kr 75.000 og 9 priser à kr 50.000.
Hvem som fikk prisen i de ulike kategoriene kan du lese på hjemmesida til Musikkultur.

Forhandlingene om overføring av kirkelige ansatte i staten til ny arbeidsgiver er fullført

(01.12.2016) Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for statsansatte i Den norske kirke er avsluttet med enighet om en tilleggsavtale til gjeldende tariffavtaler i KA-sektoren.

Tirsdag 29. november ble protokollen mellom KA på den ene siden og MFO og de andre arbeidstakerorganisasjonene undertegnet. Etter krevende forhandlinger ble partene enige om lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i det nye rettssubjektet Den norske kirke ved overgangen fra staten 1. januar 2017.

Image

MDGs alternative budsjett: Mest til frivilligheten, småpenger til institusjonene og kunstnerne.

(18.11.2016) I går la Miljøpartiet de grønne fram sitt alternative budsjett. De legger inn 171 millioner ekstra til momskompensasjon til frivillige organisasjoner, 150 millioner til frivillighetssentralene og 19 millioner til frifond. –Det er vel og bra at frivilligheten får bedre rammevilkår, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar, men for oss som representerer det profesjonelle kulturlivet er ikke dette alternative budsjettet hyggelig lesning. –Bortsett fra noen mindre beløp til den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken og en for så vidt gledelig påplussing på 25 millioner til garantiinntekter og stipender er det ingen ting her til Forsvarets musikk, ingen kompensasjon for Regjeringens treårige underregulering av overføringene  til orkestrene, teatrene og operaen. og få tiltak mot det som tross alt er viktigst i kulturlivet; kunstnerne, sier Rian.

Image

Senterpartiets alternative budsjett: Forsvarets musikk og fokus på praktisk-estetiske fag

(17.11.2016) I går la Senterpartiet fram sitt alternative budsjett for 2017. Senterpartiet mener tilskuddsordningen i Norsk kulturråd er viktig bidrag for å gjøre musikk i alle sjangre tilgjengelig for et større publikum over hele landet og foreslår til sammen 12 millioner ekstra til ensemble- og arrangørstøtten, festivalstøtten og til fri scenekunst. 40 millioner foreslås bevilget til Forsvarets musikk. – Det er fint å se at Senterpartiet har fokus på ordningene under Norsk kulturråd og vil styrke forsvarskorpsene, men vi savner en styrking av kunstnerstipendene og en økning til nasjonale institusjoner, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. 

Image

SVs alternative kulturbudsjett: Endelig et seriøst kulturbudsjett!

(14.11.2016) I dag la SV fram sitt alternative budsjett for 2017, og tusen takk til SV som svarer på de innspill og ønsker som er viktige for oss i kulturlivet. SV vil styrke støtten til kulturformål med hele 919 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag, de er også forbilledlig tydelige på at dette er første leddet i en plan om å komme tilbake til det tidligere målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål.

Image

Arbeiderpartiets alternative budsjett: litt mer til Kunstnerstipend, festivaler, Kulturtanken og Den norske kirke

(10.11.2016) I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett for 2017. Partiet vil øke potten til Kunstnerstipendene med 20 millioner kroner og bevilger 10 millioner til nye festivaler. Kulturtanken blir tilgodesett med 20 millioner ekstra og Den norske kirkes bevilgninger økes med 21 millioner kroner. Verken de nasjonale kulturinstitusjonene eller Forsvarets musikk er nevnt i budsjettforslaget. –Arbeiderpartiet er ikke i nærheten av å holde sine lovnader ovenfor kulturlivet, sier en skuffet Hans Ole Rian.

Image

Åpent møte for konsertteknikere 30.11

(09.11.2016) MFO inviterer til informasjonsmøte om organisering av konsertteknikere. På møtet vil MFOs nestleder Anders Hovind informere om MFO og Stig Gunnar Ringen som har ledet MFOs arbeidsgruppe, vil fortelle om organisering av teknikere. Om du brenner inne med ideer eller spørsmål, så er dette tid og sted, enten du er medlem eller ikke. Vi byr på snacks og noe i glasset.

Tid: Onsdag 30.11 kl. 18:00
Sted: Kulturhuset (Boksen), Oslo

Image

Venstres alternative statsbudsjett: mer til de næringsdrivende men skuffende om Forsvarets musikk.

(01.11.2016) Regjeringen la for noen uker siden fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2017. I går kom KrF med sitt alternative budsjett og i dag la også Regjeringens samarbeidspartner Venstre fram sitt budsjett.  - Også Venstre har lyttet til våre innspill, men partiet har dessverre ikke fulgt opp sine egne uttalelser om å sikre en forsvarlig drift av Forsvarets musikk i 2017, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Mens KrF plusset på 40 millioner til Forsvarets musikk, foreslår Venstre skarve 6,5 millioner til samme formål. - Dette er ikke nok til å sikre midler til produksjon og forsvarlig drift i 2017, så nå får vi sette vår lit til de andre partiene på Stortinget, sier Rian.

Image

KrFs alternative statsbudsjett: mer til kunstnerstipend og Forsvarets musikk

(31.10.2016) Regjeringen la for noen uker siden fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. I dag kom det første alternative budsjettet fra Regjeringens samarbeidspartner KrF. - Det kan se ut til at KrF har lyttet til mange av våre innspill, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. I sitt budsjett plusser KrF på 40 millioner til Forsvarets musikk, 8 millioner på Statens kunstnerstipend og tilsammen 276 millioner til Den norske kirke. - Vi savner en større satsning på kultur fra KrF, men dette er gode prioriteringer, sier Rian.

Venstre legger fram sitt alternative budsjett i morgen. 

>> Neste side - 1   2   3   4