Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Krever hybridpensjon for operaen, orkestre og teatre

(24.04.2015) Ansattes organisasjoner krever felles pensjonsordning for kultursektoren, og en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag, NITO), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere overleverte klokken 12.00 i dag krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre. 
Les mer

Kulturskolerådet ønsker bidragsytere til forskningskonferanse

(23.04.2015) Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge kulturskole! - forskning, fag og praksiser i manesjen!» er konferansen døpt, og nå ønskes bidragsytere velkommen til å presentere forsknings- og utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema.

Image

Frykter TISA-avtalen, krever åpenhet og innsyn

(17.04.2015) Nestleder Anders Hovind deltar i en gruppe av ulike forbund i LO som følger TISA-forhandlingene (handelsavtale om tjenester). Vi frykter at TISA kan få negative følger for kulturlivet og mener det er viktig å presse den norske forhandlingsdelegasjonen på punkter vi mener er avgjørende for at vi i Norge fortsatt kan ha politisk innflytelse på våre felles goder, slik som  velferd og kultur, sier Hovind. I Forbindelse med den internasjonale aksjonsdagen mot TISA har vi sammen med sju andre forbund laget denne uttalelsen.

Image

Universal tapte strømmesak i Finland

(27.03.2015) De to sønnene til den avdøde finske musikeren Albert Järvinen vant en klar seier over Universal Music Finland i en rettssak om internett-rettighetene til Järvinens band Hurriganes. Retten slo fast at Universal ikke hadde rett til å gjøre to av Hurriganes sine album fra 70-tallet tilgjengelig via internett. I tillegg til å trekke platene fra alle strømmetjenester ble Universal idømt en bot på 50 000 euro. 

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

(27.03.2015) - Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Alternativt opplegg for valgfag

(26.03.2015) Skien kulturskole har utarbeidet et alternativt opplegg for valgfaget Sal og Scene for musikktalenter knyttet til kulturskolen. Dette arbeidsdokumentet beskriver hvordan dette kan gjøres. Og i dette notatet beskkrives hvordan dette oppleves for to åttendeklassinger i Skien.

Forskningsprosjektet Polifonia - endelig rapport

(19.03.2015) Rapporten fra prosjektet ERASMUS Network for Music ‘Polifonia’ har nå blitt overlevert EU. "Polifonia" er det mest omfattende prosjektet på høyere musikkutdanning som har vært gjennomført. Denne tredje runden har involvert 56 institusjoner og organisasjoner, fra 26 land i Europa og fra fire land utenfor Europa.

Rapporten finner du her

Fra ett av delprosjektene er det også laget en nettside, den finner du her.

Image

Norsk kulturråd fyller 50 år

(17.03.2015) I dag fyller Norsk kulturråd 50 år, og vi gratulerer så mye med dagen!

Image

– Primitive argumenter for å kviste Forsvarets musikk

(17.03.2015) - Legg ned to av de fem profesjonelle musikkorpsene i Forsvaret, og spark halvparten ansatte musikerne. Slik lyder forslaget fra McKinsey & Company, som på oppdrag for Forsvarsdepartementet har laget en rapport om modernisering og effektivisering av stabs- og støttefunksjoner i forsvarssektoren. - Argumentene er primitive og faktagrunnlaget er feil, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Image

Norske artister på SXSW

(16.03.2015) Årets SXSW Music finner sted i Austin, Texas denne uka. En rekke fantastiske norske musikere skal spille og både MFO, Music Norway og andre norske firmaer og organisasjoner er til stede under konferansen.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6