Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

Rian: Håper Ludvigsenrapporten blir lagt til grunn for den videre utviklingen av norsk skole

(16.06.2015) Ludvigsenutvalget overleverte i går sin utredning Fremtidens skole til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utvalgets mandat var å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.  MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian, mener at rapporten er oppløftende lesning. 

Image

Doktorgrad om musikeres mentale helse

(14.06.2015) Musikere har høyere forekomst av angst- og depresjonsplager sammenlignet med andre yrkesgrupper. Det er noen av funnene forsker Jonas Rennemo Vaag har gjort i Norges første doktorgrad om musikeres mentale helse. – Undersøkelsen viser at drøyt åtte prosent av norske arbeidstakere har angst- og depresjonsplager. Hos musikere er forekomsten nesten dobbelt så høy, forteller Vaag til Trønder-Avisa.

Her kan du lese hele doktorgradavhandlingen.

Kan tape 32.000 årlig i pensjon

(29.05.2015) En ung kvinne som tjener 400 000 i året vil tape 32.000 årlig i pensjon i hvert av de 27 årene hun gjennomsnittlig er pensjonist dersom arbeidsgiver velger en innskuddspensjon, framfor den nye hybride pensjonsordningen som kom i fjor. I forhandlingene med Spekter om ny pensjonsordning for de ansatte ved teatrene, orkestrene og Operaen krever arbeidsgivergiversiden at de ansatte skal være omfattet av innskuddspensjon. 
Les hele saken på Fagforbundets hjemmeside

Image

Fair Internet for performers!

(28.05.2015) Gjennom FIM (International Federation of Musicians) er MFO med på Fair Internet for performers, en kampanje som setter søkelyset på ubalansen i dagens strømmeøkonomi.

Det dukker stadig opp nye strømmetjenester og den digitale konsumeringen av musikk har eksplodert de siste årene. Men artister og musikere får ikke sin rettmessige andel av strømmeinntektene slik lovverket er utformet i dag. Det er på tide å styrke musikernes rettigheter i den nye digitale musikklandskapet gjennom å tilpasse og oppdatere EUs lovverk slik at det blir vanskeligere for strømmeselskapene å omgå reglene.

Les mer om kampanjen her.

Signer oppropet Make the Internet fair for performers.

Offentlig tjenestepensjon: Ja til å utrede – nei til å svekke!

(21.05.2015) Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varslet i dag at departementet i løpet av høsten ønsker å utrede pensjonsreglene for offentlig ansatte. LO Kommune og LO Stat er positive til å møte regjeringen for å snakke om pensjon, men slår fast at resultatet ikke må bli en svekking av dagens ordning.

Image

Øker honorarene i skolesekken

(07.05.2015) Kunstnernettverket og Akershus fylke har forhandlet fram en revidert rammeavtale om oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS). Den viktigste endringen i avtalen er at kunstnerne sikres økte honorarer og bedre betingelser for reisedager. Honorarene har stått stille siden 2012.

MFO berømmer Akershus fylkeskommune for at de har vært konstruktive og løsningsorienterte i forhandlingene.
– Dette er en avtale begge parter kan se seg tjent med. Nå vil vi, sammen med de andre organisasjonene i Kunstnernettverket, arbeide for at alle fylkeskommunene tilslutter seg avtalen, sier MFO-leder Hans Ole Rian til Musikkultur. Les hele saken her.

Image

Ny medlemsfordel: Økonomikontroll

(07.05.2015) På grunn av stor interesse, og ulike behov blant våre medlemmer har vi nå inngått en avtale med et kombinert rådgivnings- og regnskapsbyrå, Økonomikontroll AS.

MFOs medlemmer får opptil 4 timer gratis rådgivning ved oppstart av kundeforhold (normal pris 750 kr + mva per time, totalt 3 000 kr + mva)

Image

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 1. januar til 31. august 2016

(01.05.2015) Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar til 31. august 2016. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. 

MFO og LO om universitets- og høyskolereformen

(28.04.2015) Det har i dag vært høring i Stortinget om strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. MFO deltok sammen med LO og andre LO-forbund.

LOs høringsnotat finner du her.

MFOs høringsnotat finner du her.

Image

Krever hybridpensjon for operaen, orkestre og teatre

(24.04.2015) Ansattes organisasjoner krever felles pensjonsordning for kultursektoren, og en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag, NITO), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere overleverte klokken 12.00 i dag krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre. 
Les mer

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6