Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

Nordic Copyright Symposium

(21.10.2015) Tirsdag 10. og onsdag 11. november 2015 arrangerer Norsk Filmforbund Nordic Copyright Symposium på Stratos i Oslo. Årets symposium har fokus på utviklingen av den opphavsrettslige utnyttelse i tv-distribusjonsmarkedet i Norden og Europa, og vil blant annet se nærmere på hvordan primærorganisasjoner kan bevare sine rettigheter i et utviklende marked hvor ny teknologi endrer forvaltning av tidligere etablerte rettigheter.

Les hele programmet og meld deg på her

Image

Høringsuttalelse om Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8)

(15.10.2015) Musikernes fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:8, Fremtidens skole, som er ført i pennen av det såkalte Ludvigsen-utvalget. 
Ludvigsenutvalget legger til grunn at grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling.
- Vi i MFO er tilfreds med en slik tilnærming, og er glade for at dette utvalget har et videre syn på skolen som dannelsesinstitusjon enn det som har vært rådende de siste årene, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Studentmønstring 5. og 6. november

(25.09.2015) Til MFOs studentmedlemmer: Kristoffer Lo kommer, kommer du?

MFO arrangerer studentmønstring  på Sørmarka kurs- og konferansesenter torsdag 5. november til fredag 6. november.
Mønstringen vil ta opp mange temaer som vil være relevante for din hverdag som student og din arbeidshverdag i framtiden.
Det vil bli informert om fullstendig program senere.

Kristoffer Lo fra Higasakite er en av innlederne på konferansen.

MFO dekker reise og opphold og det er påmelding etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Påmelding kan sendes til tnr@musikerorg.no

 

5,6 millioner kroner fordelt i privatkopieringsvederlag

(21.09.2015) MFO og GramArt har nå med bistand fra Gramo fordelt privatkopieringsvederlagene for 2013 og 2014, og til sammen 5,6 millioner kroner er nå sendt ut til nær 1 800 utøvende musikere. Fordelingen omfatter også vederlag som via Norwaco er mottatt fra utlandet, hvorav det meste fra Sverige. Vederlagene for privatkopiering er kompensasjon for den fullt lovlige kopieringen av musikk til privat bruk, og som naturligvis fører til tapte salgs- og strømmeinntekter for rettighetshaverne. De årlige undersøkelsene som Norwaco gjennomfører, viser at omfanget av privatkopiering i Norge nå har holdt seg på omtrent samme nivå gjennom mange år. 

 

Videreutdanning også for kulturskolelærere

(08.09.2015) Kunnskapsdepartementet har nå i sin nye strategiplan "Kompetanse for kvalitet" inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. - Dette er en viktig seier for MFO, og et resultat av et langvarig arbeid vi har gjort overfor departementet, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Denne strategien skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livlang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet.

Se også Regjeringens hjemmeside.

Image

MFO gir 50 000 til Norsk folkehjelp

(07.09.2015) MFOs forbundsstyre har bevilget kr 50.000,- til Norsk folkehjelps arbeid rundt flyktningkrisen i Syria. - Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer, kunstnerorganisasjoner og andre fagforbund/fagforeninger å støtte hjelpearbeidet knyttet til flyktningkatastrofen, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian.

Image

Kunstnernettverkets politiske program presenteres på Arendalsuka

(12.08.2015) 19 kunstnerorganisasjoner presenterer felles kunst- og kulturpolitisk program under Arendalsuka.

– Det er viktig å komme ut med budskapet vårt til både politikere og et bredere publikum, og Arendalsuka er blitt en viktig arena. Vår deltakelse er et stort dugnadsprosjekt fra alle 19 organisasjonene i nettverket, sier leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket og styreleder i Norske Kunsthåndverkere, Lise Stang Lund.

Det er første gang Kunstnernettverket, som samler 19 landsomfattende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere i Norge, deltar under Arendalsuka. De felles sakene som nettverket fronter spenner vidt, fra stipendpolitikk og åndsverklov til trygderettigheter og vilkår i Den kulturelle skolesekken. 

Image

Kurs i medbestemmelse for tillitsvalgte og arbeidsgivere i KA-sektoren

(27.07.2015) De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. 

Høsten 2015 holdes det kurs på Gardermoen 3.-4 september og Værnes 5.-6. oktober. Det er fritt å velge det stedet som passer best.

Påmeldingsfrister: Fredag 7.august (Gardermoen) og 4. september (Værnes) Les mer og meld deg på her.

MFO og KA anmoder tillitsvalgte i KA-sektoren å ta snarest mulig kontakt med arbeidsgiver for å drøfte mulighetene for felles deltakelse fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Image

Stortingsmelding om allmennkringkasting: ett skritt i riktig retning

(01.07.2015) 19. juni la Kulturminister Thorhild Widvey fram stortingsmeldingen "Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald". I meldingen, som på folkemunne kalles for NRK-meldingen foreslås det blant annet at andelen norsk musikk i NRK P1, P2 og P3 skal økes fra 35 til 40 prosent.-Dette er vi svært glade for, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. MFO har i mange år kjempet for en høyere norskandel på radio, vi har riktignok bedt om 50 prosent, men denne økningen er et skritt i riktig retning.

Image

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

(17.06.2015) Fra 1. juli 2015 trod de nylig vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det som kan få konsekvenser for MFOs medlemmer er først og fremst de nye bestemmelsene om midlertidige ansettelser og om aldersgrenser. 

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6