Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Gramo. Forbundslederen forklarer

(18.12.2015) De siste ukene har det i Dagens Næringsliv gått et ordskifte om organiseringen av Gramo og bruken av Gramo-midlene. Det har også vært heftige debatter i sosiale medier. Her følger litt informasjon til de av dere som lurer på hva dette egentlig handler om og hva MFO mener om saken.

– Et grunnlag for videre prosess om offentlig tjenestepensjon

(17.12.2015) En departemental arbeidsgruppe har i dag lagt fram en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsregler fra dagens ordninger. Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

Nye lønnssatser hos Rikskonsertene fra 1.1.2016

(17.12.2015) MFO og NODA er 17. desember blitt enige med Rikskonsertene om nye lønnssatser for utøvere på turné. Med virkning fra 1. januar 2016 skal hver utøver ha minst kr 3 055 per turnédag og kr 465 per time for prøver m.m. som er innkalt av Rikskonsertene. De nye satsene gjelder for hele 2016.

Image

Israel-Palestina-konflikten: noen råd

(01.12.2015) MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden. MFO vil også styrke samarbeidet med israelske og palestinske artister og kulturorganisasjoner som driver fredsskapende arbeid i regionen. (vedtak på MFOs 4. landsmøte i 2015)

Nedenfor har vi noen råd til deg som skal medvirke i et kulturarrangement i Israel. Press here for English version of this text

Image

Fornuftige endringer i kunstnerpolitikken. Stor takk til KrF og Venstre!

(24.11.2015) Etter flere dager på overtid, og helt sikkert etter å slukt både kameler og andre dyr, ble endelig KrF og Venstre enige med regjeringspartiene om et statsbudsjett for 2016.

Etter å ha kritisert regjeringen for et av tidenes svakeste kulturbudsjett og en veldig lite offensiv kulturpolitikk er vi nå glade for å se at det finnes partier på Stortinget som ser verdien av offentlig finansiert kunst og kultur, og som lytter til kulturlivet. En av de store seirene er Kunstnernettverkets forslag om en kraftig økning i kunstnerstipendene. Dette forslaget fra oss ble adoptert av Venstre og KrF som nå har klart å få gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Image

Riksrevisjonens rapport om kulturinstitusjonene: NTOs kommentar

(18.11.2015) Riksrevisjonens utvidede kontroll av statlige selskaper, herunder scenekunstselskaper, ble offentliggjort 17. november. Rapporten konkluderer med kulturinstitusjonene har for dårlig økonomistyring og ikke drives kostnadseffektivt. Norsk teater- og orkesterforening er en interesseorganisasjon for nasjonale og regionale kulturinstitusjoner innenfor teater, opera, orkester og dans. NTO har kommentert Riksrevisjonens rapport og mener blant annet at det er problematisk at Riksrevisjonen vurderer kostnadseffektivitet isolert fra kvaliteten ved den kunsten som produseres – som om kostnadseffektivitet var et mål i seg selv, og ikke et virkemiddel. MFO støtter NTOs syn i saken. Her kan du lese NTOs kommentarer til rapporten.

Image

Ny medlemsfordel: bistand til søknad om arbeidsvisum

(17.11.2015) Skal du spille i USA må du ha visumet ditt i orden. Nå kan du som MFO-medlem få hjelp til din søknad av Rebeca Toledo. Rebeca har jobbet i musikkbransjen i en årrekke og har hjulpet mange artister med å komme seg over dammen. 

Image

UiOs menneskerettighetspris tildeles Deeyah Khan

(17.11.2015) Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitringers fond for 2015 tildeles i dag Deeyah Khan for hennes arbeid for kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Hun har tatt initiativet til en rekke organisasjoner og institusjoner som har som mål å sette søkelys på kvinners situasjon og rettigheter. Musikernes fellesorganisasjon gratulerer Deeyah hjertelig med prisen!

Image

Rolf Gammleng-prisene utdelt

(09.11.2015) Fond for utøvende kunstneres ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble mandag 9. november utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo. Prisen ble delt ut første gang i 1982, ved fondets 25-års jubileum, og fikk navn etter mannen som i sin tid fikk æren for å få opprettet Fond for utøvende kunstnere. Prisen har blitt delt ut hvert år siden.
Norsk Musikerforbunds daværende forbundsleder Rolf Gammleng (foto: FFUKs arkiv) så allerede tidlig på 50-tallet at innspilt musikk ville være en sterk konkurrent til den levende musikken, og da innføring av lydfilmen hadde medført at alle kino-musikerne mistet sine arbeidsplasser forsto også Stortinget at det var nødvendig med et støttefond for musikere. Fra starten som et sosialt fond har FFUK utviklet seg til å bli et rent kulturfond som gir støtte til alle typer profesjonelle frilansutøvere, og hoveddelen av fondets midler gis nå som støtte til innspillinger, turne- og konsertvirksomhet, produksjon av sceniske forestillinger og stipender og reisestøtter. Fondet bevilger hvert år mellom 35 og 40 millioner til disse formålene.

Image

Lyderia revolusjonerer musikktimene

(29.10.2015) Musikkspillet Lyderia lærer bort musikk på helt nye måter, og artistene leder deg inn i morsomme oppgaver der du må bruke kreativiteten din. Interessen blant musikklærerne er stor sier Rikskonsertene som har utviklet spillet.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6