Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014

Meld deg på årets Scenekunstseminar!

(05.02.2014) Det er tid for å melde seg på MFOs årlige scenekunstseminar, som arrangeres på Lillestrøm 30.-31. mars 2014.

Image

Brudd i forhandlingene om arbeidstid for lærere i skoleverket – MFO frykter en dårligere skole

(24.01.2014) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) brøt i dag arbeidstidsforhandlingene med KS. Arbeidsgivernes tilbud nr 2 viser etter MFO sitt syn liten forhandlingsvilje. KS holder fast ved sitt krav om å flytte store deler av lærernes arbeidstid bort fra elevenes skoleår og flytte sentrale bestemmelser om undervisningsomfanget fra forhandlingsbordet til styringsrett for den enkelte rektor.

Hovedavtaleforhandlingene med KS fortsetter

(23.01.2014) KS la i går fram sitt tilbudsdokument nummer 2 i forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i KS-området.
Forhandlingene fortsetter tirsdag 28. januar, og det er satt av ytterligere forhandlingsdatoer henholdsvis 4. februar, 14. februar, 25. februar og 3. mars.

Hvorfor kunstfag i skolen? - debatt om kunstfagenes verdi i norsk skole i PISA-tider.

(22.01.2014) Litteraturhuset, torsdag 6. mars kl 19-21.

Med jevne mellomrom møter vi medieoppslag om at øket satsing på kunstfag i skolen bedrer elevenes resultater i matematikk, bidrar til bedre skolemiljø, og andre gode formål. Det henvises i denne sammenhengen gjerne til forskningsrapporter som sies å dokumentere dette. I forskjellige forskningsmiljøer er imidlertid slike rapporter og ikke minst tolkning av dem, mildt sagt omstridt. Slike diskusjoner må ses i lys av en bredere debatt om legitimering av kunstfag i skolen – hvor bl.a. forestillinger om ”kunstopplevelsens egenverdi” også hører med.

 

– Kultur får elever til å blomstre

(20.01.2014) Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Rapporten viser at stimuleringstilskuddet har vært avgjørende for igangsettelse av et stort antall kultur(skole)prosjekter. Midlene har vært med på å heve kvaliteten i kulturskolens egne tilbud, og til å gi kunst- og kulturfagene en større plass i grunnskolen.

Image

MFO-rabatt på Norsk pop & rockleksikon

(20.01.2014) Vega forlag tilbyr MFOs medlemmer 12,5% rabatt og fri frakt innen Norge på nyutgivelsen av Norsk pop & rockleksikon. Boka ble første gang utgitt i 2004 etter initiativ fra Jan Eggum, og den nye utgaven (2013) er utvidet med en rekke nye artikler, hovedsakelig om artister som har slått igjennom etter 2004. I tillegg er alle biografier oppdatert.

Spellemann

(19.01.2014) Lørdag ble Spellemannshowet  avholdt i Stavanger og prisvinnerne for 2013 presentert. MFO gratulerer alle vinnerne! På Spellemann sine nettsider kan du se hvem som vant. 

MFO har siden 2007 gitt økonomisk støtte til Spellemann via Gramo og hatt en representant i styret. Fra 2014 er ikke lenger MFO representert i styret, nestleder Kristin Haagensen forklarer hvorfor.

Ny doktorgradsavhandling: Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering.

(15.01.2014) Silje Valde Onsrud har levert sin doktorgradsavhandling Kjønn på spill - kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering ved Universitetet i Bergen. Hele avhandlingen finner du her.

Image

KS signaliserer liten forhandlingsvilje

(14.01.2014) Forhandlingene om arbeidstidsbestemmelsene for undervisningpersonalet i grunn- og videregående skole (SFS 2213) fortsatte i dag 14.1 2014. 
 

Hovedavtaleforhandlinger i KS-området

(09.01.2014) Forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen i kommunalt og fylkeskommunalt tariffområde starter opp i dag, torsdag 9. januar klokka 11:00. 

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7