Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014
Image

-Et kulturbudsjett på det jevne

(08.10.2014) Kulturens andel av statsbudsjettet er nede på 2012-nivå i Regjeringens forslag til statsbudsjett som i dag ble lagt fram.- Dette viser at Regjeringa ikke satser noe særlig på kultur, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Det er gledelige økninger i Statens kunstnerstipend og i Fond for lyd og bilde, men ellers er dette et kulturbudsjett på det jevne.

Image

Operaen i Roma legges ned – orkester og kor er oppsagt!

(06.10.2014) Det ble i helgen kjent for MFO at orkesteret og koret ved Operaen i Roma er besluttet lagt ned for å spare penger. Visstnok skal  ensemblene outsources som det heter. Dessverre er denne hendelsen ikke enestående i global sammenheng, den føyer seg inn i et mønster vi har sett fra andre land både i Europa, men også i Amerika og i Australia. MFO oppfordrer alle til å skrive under på oppropet som det lenkes til nedenfor, hvor ordføreren i Roma oppfordres til å annullere operaledelsens vedtak.

MFO støtter TV-aksjonen 2014

(01.10.2014) Arbeidsutvalget i MFO har vedtatt at forbundet skal støtte TV-aksjonen 2014 med 10.000 kroner. Årets aksjon har som mål å sikre varig tilgang på rent vann til én million mennesker, og arrangeres av Kirkens Nødhjelp i samarbeid med NRK. Selve aksjonen finner sted søndag 19. oktober, og du kan selv bidra.

Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen

(30.09.2014) I den nye strategien "Lærerløftet - På lag med kunnskapsskolen" lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærer.

 

Lindemanprisen 2014 til Harald Jørgensen

(29.09.2014) Lindemanprisen 2014 vil bli overrakt professor, tidligere rektor ved Norges musikkhøgskole, Harald Jørgensen ved en tilstelning i Lindemansalen på NMH fredag 24. oktober. Alle medlemmer av MFO er invitert til å være tilstede under begivenheten, som har form av en konsert. Arrangementet starter klokka 18:00 og varer i snaue to timer.

Image

Entreprenørskapsdagene for musikere og utøvende kunstnere

(15.09.2014) Entreprenørskapsdagene er et todagers program spekket med dyktige og profilerte foredragsholdere, workshops og nyttig informasjon. Programmet disse dagene er rettet mot utøveren - musikeren og kunstneren - kulturentreprenøren. Entreprenørskapsdagene er en del av Oslo Innovation Week og avholdes på Kulturhuset 12. og 13. oktober.

MFO, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Musikkteaterforum og MØST står bak Entreprenørskapsdagene 2014. 

MFO er svært skeptisk til Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

(10.09.2014) Regjeringen la i juni fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og forslagene er nå ute på høring. MFO frykter at flere av forslagene kan få store negative konsekvenser for mange av våre medlemmer, og vi tar gjerne imot synspunkter både fra medlemmer og tillitsvalgte.

MFO støtter de streikende butikkarbeiderne

(08.09.2014) Følgende støtteerklæring er sendt fra MFO til Handel og Kontor i Norge:

Har du gjort avtale om bruk av innspilt musikk på TV? MFO trenger din hjelp!

(05.09.2014) MFO har gått til søksmål mot Riks-TV og kringkastingsselskapene TV2, TV-Norge og TV3 fordi vi mener at det mangler klarering av rettigheter ovenfor rettighetshaverne. For å ha en best mulig sak trenger vi avtaler dere som musikere har inngått med de enkelte TV-kanalene/produksjonsselskapene. Har du inngått slike avtaler ber vi deg sende dem til oss innen 16. september.

Kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger i KS tariffområde

(03.09.2014) Det  er avsatt 1,0 % til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1.7.2014. Forhandlingene etter hovedtariffavtalens kapittel 4.A.1 skal være sluttført innen 1.11 2014, ankefrist er satt til 15.11.

Det ligger en sentral føring om at ledere i kapittel 4 B og 4 C bør prioriteres.

Kravskjemaet finner du her . Husk at mange kommuner/fylkeskommuner har egne skjemaer/rutiner for hvordan kravene skal leveres.

Ta kontakt med lokal tillitsvalgt dersom du har spørsmål knyttet til lokale forhandlinger i din kommune/fylkeskommune/virksomhet.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7