Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014

Video fra Entreprenørskapsdagene i oktober

(13.11.2014) Under Entreprenørskapsdagene som ble arrangert på Kulturhuset i Oslo 12.-13. oktober holdt Lisbeth Wathne Svinø foredraget «Hva menes med entreprenørskap i kunsten?» Foredraget er nå lagt ut for strømming.

Rolf Gammleng-prisene utdelt

(03.11.2014) Fond for utøvende kunstneres ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble mandag 3. november utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo. Prisen ble delt ut første gang i 1982, ved fondets 25-års jubileum, og fikk navn etter mannen som i sin tid fikk æren for å få opprettet Fond for utøvende kunstnere. Prisen har blitt delt ut hvert år siden.

Image

Rapport fra MFOs strømmeutvalg

(30.10.2014) MFOs strømmeutvalg med Daniel Nordgård i spissen har levert sin rapport. Rapporten viser blant annet at det synes å være samsvar mellom hvordan artister, uavhengige plateselskaper og de store multinasjonale selskapene beskriver utviklingen og til dels også sin egen situasjon. Utvalget konkluderer også med at dagens modell ikke er bærekraftig da den utelukkende favoriserer massivt volum og internasjonale hits.

Uttalelse fra MFOs landsmøte

(24.10.2014) MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden. MFO vil også styrke samarbeidet med israelske og palestinske artister og kulturorganisasjoner som driver fredsskapende arbeid i regionen.

Stopp kulturvandalismen

(24.10.2014) MFOs landmøte har i dag vedtatt følgende uttalelse:

Stopp kulturvandalismen!

I løpet av de senere årene har mange kulturinstitusjoner verden rundt slitt med innskrenkinger og nedleggingstrusler. Flere orkestre og operahus har blitt berørt av nedskjæringer og avvikling. 

 

MFOs landsmøte: Forsvarets musikk må styrkes

(24.10.2014) Forsvarets musikk er den største og viktigste kulturinstitusjonen i Forsvaret. Sammenlignbare kulturinstitusjoner har en forutsigbarhet på 2 til 3 år når det gjelder opptredener og konsertproduksjoner.  For i det hele tatt å være konkurransedyktige, er det nødvendig at korpsene har en tilsvarende forutsigbarhet. Hvis ikke, vil korpsene tape i konkurransen og på sikt miste sin relevans gjennom en gradvis svekkelse av kvalitet. Gjennom årets budsjettforslag foreslår dagens Regjering et nedtrekk i FAKT på 8 millioner kroner, der musikken må ta sin del. 

MFO bevilger 100.000 kroner til foreningen SafeMUSE

(23.10.2014) Landsmøtet i Musikernes fellesorganisasjon har i dag vedtatt å bevilge kr 100.000 til foreningen SafeMUSE til arbeidet for å tilby trygge opphold for musikere og komponister som er forfulgt på grunn av sine kunstneriske ytringer.

Image

MFOs landsmøte har valgt nytt forbundsstyre

(23.10.2014) Solist i Nasjonalballetten, Christine Thomassen (36) er valgt til nestleder i MFO. Dette er første gang en danser er med i ledertrioen i MFO.

«Alle kan lage musikk»

(16.10.2014) MFO har sammen med mange andre gått sammen om å løfte musikkfaget i grunnskolen, og lanserer nå en nasjonal satsing på komponering med barn og unge. Under mottoet «Alle kan lage musikk» lanseres også en konkurranse for 1. til 7. trinn.

Konferanse om entreprenørskap for kunstnere og designere

(14.10.2014) Bransjenettverket Entreprenørskap i kunst og design (EKD) inviterer til konferanse torsdag 6. november på Kunsthøgskolen i Oslo. Målet er kompetanseheving og nettverksbygging for kunstnere og designere.
Hvor: Kunsthøgskolen i Oslo
Tid: Torsdag 6. november 2014, kl. 9–16

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7