Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014
Image

Endringer i arbeidsmiljøloven

(16.12.2014) Regjeringen har foreslått omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer blant annet at det skal bli enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, at du kan pålegges å arbeide 15 timer overtid i uka og at søndagsarbeid i større grad blir tillatt. Både MFO og de fleste andre arbeidstakerorganisasjonene mener at en slik liberalisering er helt feil, og har derfor vedtatt å gjennomføre en politisk streik i januar. Her gir vi deg en oversikt over hva endringsforslaget innebærer dersom det blir vedtatt i Stortinget.

Nasjonalt seminar 5. januar: «Øving og undervisning av øving»

(12.12.2014) CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education – bråstarter det nye året med et nasjonalt seminar om øving og undervisning av øving på Norges musikkhøgskole. Seminaret retter seg særlig mot musikkstudenter, instrumentallærere innen høyere utdanning, samt de som arbeider i videregående skole og kulturskoler. Les mer her.

Forsbergs og Aulies legat til Sigurd Hole

(09.12.2014) Bassisten, komponisten, arrangøren og bandlederen Sigurd Hole fra Rendalen er tildelt Forsbergs og Aulies legat for 2014. Han omtales som en mangefasettert kunstner. Etter å ha fullført sin mastergrad i jazz og improvisert musikk ved Norges musikkhøgskole i 2008 har han arbeidet på fulltid som musiker i mange forskjellige ensembler og prosjekter.

IA-konferansen i statlig tariffområde, 13. januar 2015

(09.12.2014) Velkommen til en inspirerende dag om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) i staten. Innsatsen for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær, og for å inkludere flere i arbeidslivet skal styrkes. Den nye IA-avtalen utfordrer partene i staten. 

Image

Knut Nystedt er død, 99 år gammel

(09.12.2014) Nok en bauta i norsk musikkliv og æresmedlem i MFO er gått bort. Knut Nystedt har satt varige spor etter seg først og fremst innen kirkemusikken. Han var den komplette kirkemusiker – fremragende som både kordirigent, komponist og organist. 

Image

LO til politisk streik

(08.12.2014) LOs sekretariat vedtok i dag å sette i verk en to-timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar. - Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Image

Men hvem skal spille orgel?

(04.12.2014) Uten våre kirkemusikere hadde det ikke blitt noe av «Salmeboka minutt for minutt». 
Les hva Kirkeaktuelt skriver om saken.

Sørmarka-erklæringen - Vi bygger Norden

(20.11.2014) Onsdag 12. november vedtok den nordiske arbeiderbevegelsen Sørmarka-erklæringen om Nordens framtid.- Sørmarka-erklæringen vil sette spor etter seg i Norden, sier Stefan Löfven.

I erklæringen er det 10 politiske veivalg for Nordens framtid.

Image

Søk om reisetilskudd fra Music Norway!

(17.11.2014) Fristen for å søke reisetilskudd til internasjonale konserter og eksporttiltak er 1. desember. Det kan søkes om prosjekter som starter etter 15. desember og prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet. Invitasjon/bekreftelse bør vedlegges søknaden. Mer informasjon om tilskuddsordningen, elektronisk søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du på www.stikk.no.

Uttalelse fra Nordisk Musiker Union

(13.11.2014) Medlemmene i Nordisk Musiker Union, altså musikerforbundene i Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge, har på sin kongress i Stockholm 10.-11. november 2014 vedtatt følgende felles uttalelse som reaksjon på oppsigelsene som orkestermusikerne og korsangerne i operaen i Roma mottok 2. oktober i år. Uttalelsen viser også til nedleggelser av orkestre som de siste åra har vært gjennomført i Bulgaria, Tyskland, Hellas, Nederland, Spania og USA.
Uttalelsen henvender seg i praksis til myndigheter over hele verden, og er derfor holdt i engelsk språkdrakt.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7