Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2013
Image

MFO-ledelsens innlegg på LO-kongressen 2013

(05.05.2013) MFOs forbundsleder Renée Rasmussen holdt søndag 5. mai dette innlegget under LO-kongressens debatt om den politiske situasjonen. Rasmussen berørte blant annet situasjonen for kulturskolene, forsvarets musikk, og MFOs mange medlemmer med såkalt «atypiske» arbeidsforhold. MFOs nestledere Hans Ole Rian og Anders Hovind holdt sine innlegg lørdag 4. mai.

Image

Gi Gramo-fullmakten din til MFO!

(03.05.2013) Hvis du ikke kan møte på Gramos generalforsamling 3. juni, kan du gi fullmakten din til MFO. Ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,- kan avgi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon.

Tjenestepensjon for ansatte i deltidsstillinger

(02.05.2013) Fra 1. april 2013 har det trådt i kraft viktige endringer i vilkårene for medlemskap i tjenestepensjonsordningene i det kommunale tariffområdet (KS), det kirkelige tariffområdet (KA) og i helseforetakene (Spekter Helse).

MFO i høring med Forsvars- og utenrikskomiteen

(29.04.2013) MFO har i dag vært i møte med Stortingets forsvars- og utenrikskomité for å legge fram våre synspunkter på Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013), «Regjeringens internasjonale kulturinnsats». MFOs notat til komiteen kan lastes ned her. MFO snakket i tillegg om SafeMUSE til en svært interessert komité, informasjon om prosjektet og dets utfordringer vil bli oversendt komiteen.

Image

Slik får du visum til USA

(26.04.2013) Hvilken visumtype passer for deg, og hvordan går man frem? Her er en rask innføring.
Kilde: Music Norway

Les også: USA-satsing krever godt forarbeid

Image

Invitasjon til Kommunalkonferansen 11. - 12. juni 2013

(23.04.2013) Til tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL&IT Forbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund.
For fagbevegelsen er det viktig at de som styrer landet trekker i samme retning som oss. Høsten 2013 står vi ved avgjørende politiske veivalg. Alternativet til de rødgrønne er blåblått. En ny regjering betyr blant annet en storstilt privatisering av helse- og omsorgstjenester.

Image

Ja til flere rom for spilleglede!

(19.04.2013) Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500 000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig samles for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge. Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlige eller til og med helsefarlige!

Vi utfordrer alle de politiske partiene til å sørge for at kulturlivet får samme modell for finansiering av øverom som idretten har til sine bygg og anlegg.

Les mer på Norsk musikkråds nettsider.

 

Image

Hvordan opprette et AS?

(17.04.2013) Siden vi stadig får spørsmål fra våre medlemmer om hvordan aksjeselskap (AS) opprettes har MFO bedt advokatfirmaet Selmer lage en veileder som beskriver hvordan du kan gjøre dette. Veilederen gir råd og tips til hvordan du går frem for å opprette et aksjeselskap enten du starter helt fra scratch eller du skal gjøre om et enkeltpersonforetak, et ANS eller et DA til et AS.

MFO i høringsmøte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(15.04.2013) MFO har i dag vært i møte med Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité for å legge fram våre synspunkter på Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013), «På rett vei - Mangfold og kvalitet i fellesskolen». MFOs notat til komiteen kan lastes ned her.

Image

Den kulturelle skolesekken: Utlysning av utviklingsmidler

(15.04.2013) Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler til kunstproduksjoner for barn og unge med spesielle behov. Overordnet mål med utlysning av midler er å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. Profesjonelle kunstnere innen alle felt kan søke. Søknadsfrist er 21. mai.
Les mer på DKS’ hjemmeside

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12