Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2013

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse. Ny Norsk Standard på høring

(17.09.2013) Det er i dag ca. 500 000 ulike musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Det bygges nye øvingsrom og saler uten at det er stilt krav til lydforhold. Det har lenge vært klaget over dårlige lydforhold for musikkøving. Kommuner bruker mye penger på kulturhus og øvingsrom i skoler, samfunnshus og andre steder, men de mangler et anerkjent verktøy som kan brukes for å stille krav til lydforhold for rom der det spilles musikk. Nå har det kommet et forslag til en ny norsk standard som setter kriterier for slike lokaler.

Kjære Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet: Takk for Kulturløftet!

(10.09.2013) For mange år siden var det noen i kulturlivet som fikk en lysende idé, nemlig Kulturløftet. Kulturløftet ble de rødgrønne partienes første samarbeidsprosjekt, et samarbeid som førte til åtte år i regjering. I disse to regjeringsperiodene har kulturbudsjettet vokst jevnt og trutt, vi har fått mer kunnskap om kulturfeltet og kunsten og kulturarbeiderne har fått økt status. Vi vil med dette takke for den fantastiske jobben dere har gjort for norsk kulturliv og be om at satsingen på kultur fortsetter, også i opposisjon.

Velkommen til studentmønstring 17.-18. oktober!

(05.09.2013)

Nok en gang kan vi invitere MFOs studentmedlemmer til mønstring på Sørmarka kurs- og konferansesenter i Ski kommune. Tidspunktet for årets mønstring er torsdag 17.10 – fredag 18.10.
Forbundet dekker reise- og oppholdsutgifter.

Image

Bianca Jagger leder Oslo-samtale om kunstnerisk ytringsfrihet

(04.09.2013)

Menneskerettighetsaktivisten Bianca Jagger kommer til Oslo for å lede en samtale i tilknytning til konserten IRANIAN WOMAN på Riksscenen onsdag 11. september – en feiring av iransk musikk, iranske kvinnelige artister og ytringsfrihet.

Sammen med konsertens fremragende iranske kvinnelige artister, Mahsa Vahdat, Marjan Vahdat, Mamak Khadem og Yasna; og sammen med Tooka Maleki, en av Irans fremste kapasiteter på kvinner og musikk; og også konsertens produsent, den prisbelønte norsk-pakistanske filmskaperen og musikkprodusenten Deeyah, setter arrangementet søkelyset på mangelen på kunstnerisk ytringsfrihet i Iran, restriksjonene mot iranske kvinner i hjemlandet, undertrykkingen av kunstneriske uttrykk og kjønnsdiskriminering, også sett i lys av stemmerettsjubileet i Norge i 2013. (Samtalen foregår på engelsk)

Image

Ytring: Det vanskelige valget

(03.09.2013) For en stund siden laget MFO en brosjyre hvor vi går igjennom partienes vedtatte politikk. På bakgrunn av hva som er viktigst for våre medlemmer på områdene kulturpolitikk og arbeidslivspolitikk har vi også vurdert partiene og gjort våre anbefalinger. Mange har ment mye om denne brosjyra og våre vurderinger, her følger derfor noen oppklaringer.

Image

Gramo-statistikken 2012

(28.08.2013) Gramos fasit på radiospilling og vederlagsutbetaling for 2012 er nå klar. 

Den årlige Gramo-statistikken i består av topplister for mest spilte låter, norske låter, hovedartister, utøvere med mer. Videre kan du se norskandeler, nasjonsoversikt og varianter over vederlagsutbetalingene.

Gramo er musikernes og plateselskapenes vederlagsbyrå og innkrever, forvalter og utbetaler vederlag for kringkasting og annen offentlig framføring av fonogrammer. Har du medvirket på en plateinnspilling har du rett på vederlag når innspillingen spilles på radio, kafeer, butikker o.l. Som MFO-medlem slipper du å betale administrasjonsgebyr på 10 % til Gramo.

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene

(27.08.2013)

Nytt utdanningsprogram for EU- og EØS-landene. Erasmus+ gir nye muligheter for norske utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte.
Les mer på SIUs nettside

«Alternative Veier til Operaen»

(23.08.2013)

Invitasjon til ”Alternative Veier til Operaen”: et fordypningsverksted med arbeidsmetodene ”Deep Listening” og ”Viewpoints” 6. -8. november, og 11. -16. november  (10:00 – 17:00), Trafo & Dramatikkens hus, Oslo.

Image

Ytring: Kulturpolitikk og kunstnerklisjéer

(22.08.2013)

Min virkelighet er at jeg er musiker. Jeg er nå blant de heldige som i mange år har vært fast ansatt i et ensemble med noenlunde ordnede arbeidsforhold. Det vil si en brukbar lønn som kommer inn på konto til faste tider, en forutsigbar arbeidstid og rett til trygd ved sykdom og opptjening av tjenestepensjon. Langt fra alle musikere er så heldige.

Image

God pensjonsnyhet for deltidsansatte i kulturskolene

(19.08.2013) Arbeidsretten har i en fersk dom slått fast at den någjeldende nedre grensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningen i det kommunale tariffområdet (14 timer arbeidstid pr. uke, som tilsvarer 37,33 prosent stilling) er ugyldig og må oppheves. Dermed har blant andre kulturskolelærere som er ansatt i mindre enn 37,33 prosent stilling fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12