Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2013

MFO fordømmer arrestasjonen av Samer Jaradat

(28.12.2013)

MFO er blitt kjent med at den palestinske musikeren Samer Jaradat ble arrestert 26. desember ved et sjekkpunkt mellom Nasaret og Jeriko. Han var på turné med en gruppe norske musikere fra TrondheimSolistene. Grunnen til arrestasjonen er ikke kjent, men så vidt vi vet hadde Jaradat alle papirer i orden. Vi har derfor grunn til å tro at arrestasjonen var fullstendig grunnløs og at denne handlingen føyer seg inn i rekken av maktovergrep utført av de israelske militære mot den palestinske befolkningen.

Noen tall å merke seg for 2014

(27.12.2013) Finansdepartementet har i dag publisert en oversikt over viktige beløpsgrenser og prosentsatser som vil gjelde fra nyttår.
For MFOs næringsdrivende medlemmer er det særlig verdt å merke seg at avskrivningssatsen i saldogruppe D (herunder instrumenter) for det første året i driftsmiddelets levetid økes fra 20 til 30 prosent. Lønnsmottakere bør merke seg at grensen for lønnsoppgaveplikt ved arbeid for frivillige organisasjoner heves fra kr 4.000 til kr 6.000 fra 1. januar 2014. Og for alle fagorganiserte viderefører regjeringen det maksimale fradraget for fagforeningskontingent på kr 3.850.
Hele oversikten fra Finansdepartementet finner du her

Ikke lenger krav om Carnet for bærbare instrumenter innen EU

(23.12.2013) Oslo Handelskammer har gjort Musikernes fellesorganisasjon oppmerksom på en ny EU-forskrift som fritar yrkesmusikere som reiser med instrumenter som håndbagasje i yrkesmessig sammenheng innen EU-området, fra kravet om tolldokumentasjon i form av ATA Carnet. Dette er en stor gladnyhet for mange av MFOs medlemmer.
Les mer på denne sida

Særavtaleforhandlingene med KS fortsetter på nyåret

(20.12.2013) Forhandlingene om særavtalen vedrørende arbeidstidsbestemmelser for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) gjenopptas tirsdag 14. januar 2014.

SafeMUSE etablert som uavhengig organisasjon

(20.12.2013) Torsdag 19. desember 2013 ble SafeMUSE – Safe Music Havens Initiative stiftet som uavhengig og ideell forening med hovedformål å tilby forfulgte musikere og komponister et trygt sted å bo og arbeide gjennom utvikling av Safe Music Havens (fribyer for musikk) og Safe Music Residencies (residensordning for forfulgte musikere). Harstad er, som første friby for musikk, klar til å ta i mot den første fribymusikeren straks formalitetene er på plass. Og vi venter også den første residens-musikeren til Norge på nyåret.

SafeMUSE – founded as independent membership association

(20.12.2013) Yesterday SafeMUSE - Safe Music Havens Initiative was founded as an independent non-partisan and non-profit membership association with the main purpose of offering persecuted musical artists a safe place to stay and work through development of Safe Music Havens and Safe Music Residencies. The City of Harstad, the very first Safe Music Haven, is ready to receive the first guest musician as soon as all formalities are in place. And we also expect the first residence musician arriving in Norway early next year.

Enighet om ny Rikskonsert-avtale

(19.12.2013) Rikskonsertene og Musikernes fellesorganisasjon har oppnådd enighet om regulering av overenskomstens lønnsbestemmelser med virkning fra 1. januar 2014.

Image

Gi et bidrag til Norsk Folkehjelp du også!

(13.12.2013) I stedet for å sende ut julekort til våre venner og forbindelser har Musikernes fellesorganisasjon i år valgt å gi et bidrag på 5000 kroner til Norsk Folkehjelps aksjon for ofrene etter bombene i Gaza og Syria. Beløpet tilsvarer kostnadene MFO tidligere har hatt i forbindelse med utsending av julekort.

Teaching Artist-kurs våren 2014

(28.11.2013)

I samarbeid med Høgskolen i Volda inviterer SEANSE til å søke opptak på Teaching Artist 10 studiepoeng våren 2014. Kurset vil ha tre samlinger og forutsetter i tillegg at kunstnerne utvikler og gjennomfører et teaching artist-prosjekt i løpet av våren i en barnehage, skole, eldresenter, fengsel eller helseinstitusjon, i samarbeid med de som arbeider der.

Særavtaleforhandlinger i grunn- og videregående skole

(20.11.2013)

Forhandlinger om revisjon av SFS 2213 – Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, starter opp i dag kl 13.00.
Forbundene i LO kommune overleverer et felles krav, som du kan lese her. Første tilbud fra KS kan du lese her.
Det er foreløpig ikke fastsatt dato for videre forhandlinger.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12