Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012: Tett oppfølging av studietilbud og gjennomføring

(10.05.2012) Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag viser at flere vil studere og stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene.

Innspill til Stortinget om innføring av krav til undervisningskompetanse

(07.05.2012) MFO har levert innspill til Stortinget om endringer i opplæringsloven.

Innstilling om stortingsmelding om kultur, inkludering og deltaking

(02.05.2012) Familie- og kulturkomiteen har levert sin innstilling om Stortingsmelding 10 (2011-2012) om kultur, inkludering og deltaking.

LOs innspill til KD om Kunnskapsløftet

(02.05.2012) LO har sendt et innspill til KD om evaluering av Kunnskapsløftet

Statens garantiinntekt fases ut – Kunstnernettverket er blitt hørt

(02.05.2012) Etter å ha ført dialog med Kunstnernettverket, hvor MFO deltar, vil Kulturdepartementet foreslå at Statens garantiinntekt (GI) fases ut og erstattes av nye statlige stipendordninger.

Rapport: Lønnssystemet i KA-sektoren

(25.04.2012) Et partssammensatt utvalg i KA-sektoren har sett på lønnssystemet med tanke på mulige endringer eller tilpassinger i dagens lønnssystem. 

Image

Kongens medalje til Magne Lunde

(19.04.2012) Trommespelar Magne Johan Lunde (60) er tildelt Kongens fortenstmedalje, truleg som første rockemusikar i Noreg.

Image

MFO er i gang med festivalsesongen

(18.04.2012) De siste åras utvikling har vist at livemarkedet blir en stadig viktigere inntektskilde for musikere.  MFO ønsker å være tilstede der folk er for å møte og hjelpe norske artister, du finner oss derfor på flere av de norske festivalene gjennom hele året.

Utlysning: Arbeidsstipend fra Fegerstens Stiftelse

(17.04.2012) Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens Stiftelse for norske komponister og utøvende musikere deler ut 1- og 2-årige arbeidsstipend i år.

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

(17.04.2012) Fafo og KS inviterte til frokostseminar med rapportlansering tirsdag 17. april 2012.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12