Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Innspill III til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet

(30.10.2012) MFO har i dag levert et nytt innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med evalueringen av kunnskapsløftet og ny stortingsmelding. Dette innspillet dreier seg om hvordan utdanningsprogrammet Musikk, Dans og Drama (MDD) har fungert så langt. Innspillet er basert på tilbakemeldinger fra våre hovedtillitsvalgte i alle fylkene og fra våre tillitsvalgte ved de enkelte skolene. Innspillet finner du her.

Image

Ny kulturskoletime - nye muligheter

(26.10.2012) - Kulturskoletilbud i skole/SFO gir oss en mulighet til at alle barn skal få sjansen til å uttrykke seg på nye måter, få utvikle sine kunstneriske og kulturelle evner. Jeg håper på et veldig godt samarbeid med dere, for at vi skal få denne kulturskoletimen til å bli en god start. Men også til at vi skal øke ambisjonsnivået vårt på dette området, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen, da hun holdt tale til Norsk kulturskoleråds landsmøte på Hamar fredag 19. oktober 2012.

Hele talen finner du her.

Priser til Seglem

(26.10.2012) Karl Seglem stakk av med to av seks priser under NOPAS jubileumsarrangement 25. oktober.

Internasjonal støtte til MFOs fribyprosjekt

(24.10.2012) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM), som organiserer 62 musikerforbund over hele verden, gav på sin 20. kongress full støtte til MFOs fribyinitiativ (SafeMUSE). Vedtaket innebærer også en oppfordring om å bygge et internasjonalt nettverk på det profesjonelle musikkområdet for styrking av ytringsfriheten for musikere og komponister – i samarbeid med Freemuse.

MFO i møte med Famile- og kulturkomiteen

(23.10.2012) MFO har tirsdag 23. oktober vært på høring i Stortingets famile- og kulturkomité i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. Komiteens medlemmer mottok et notat med MFOs synspunkter på budsjettforslaget på områdene Kulturrådets budsjett, orkestrene og DNO&B, statens kunstnerstipend og kulturskolene.

Norske Dansekunstnere med støtte til MFO

(22.10.2012) Norske Dansekunstnere (NoDa) har 16. oktober sendt brev til Kunnskapsdepartementet med støtte til MFOs tidligere innspill i forbindelse med den varslede stortingsmeldningen om Kunnskapsløftet. Vi takker for støtten fra danserne! Mer om MFOs innspill finner du her.

Rettsforlik i tvistesak ved Operaen

(22.10.2012) I saken fra Oslo tingrett om retten til fast ansettelse i operaorkesteret er det nylig inngått rettsforlik mellom partene. Saken går dermed ikke til ankebehandling i Borgarting Lagmannsrett.

MFO i møte med Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(22.10.2012) Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité, som behandler budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet og kirkedelen av budsjettforslaget fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, arrangerer åpen høring om budsjettforslagene tirsdag 23. oktober. Der møter MFO og overleverer sitt skriftlige innspill

MFO gir 10.000 kroner til TV-aksjonen

(20.10.2012) Arbeidsutvalget i Musikernes fellesorganisasjon har vedtatt at MFO gir 10.000 kroner til årets TV-aksjon til inntekt for Amnesty International.

MFO i møte med Utenriks- og forsvarskomiteen

(18.10.2012) MFO møtte torsdag 18. oktober i Utenriks- og forsvarskomiteens høring om forsvarets budsjett for 2013. MFO er sterkt bekymret for situasjonen i Forsvarets fem musikkorps, og hevdet at verken Regjeringen eller Forsvaret har fulgt opp tidligere vedtak om styrking av Forsvarets musikk. Musikkorpsene har nå behov for både større bevilgninger og mer forutsigbare tildelinger. Se MFOs skriftlige innspill.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12