Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Åpent debattmøte om musikkeksport og utenlandsinformasjon: ny dato!

(13.03.2012) Grunnet kollisjon med blant annet innspillskonferanse om kjønnsbalanse i musikken har MFO valgt å flytte møtet til 11. april.

Midler til kulturskoler og kulturtilbud

(12.03.2012) Som del av Kulturløftet II er det i statsbudsjettet for 2012 satt av 40 millioner kroner til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud. Søknadsfristen er 30. mars 2012.

Kartlegging av kunst- og kulturopplæringen i Norge

(07.03.2012) Professor Anne Bamford har på oppdrag for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen kartlagt situasjonen for kunst og kultur i opplæringen i dag.

Arts & Business søker kunstnere

(02.03.2012) Organisasjonen Arts & Business har sendt MFO en henvendelse med invitasjon til samarbeid med kunstnere som har erfaring med, eller ønsker å jobbe med, utfordringer og prosesser i næringslivet.

MFOs bagasjeavtale med SAS: Tekniske problemer løst!

(21.02.2012)
Som kunngjort i siste utgave av Musikkultur, har MFO inngått en avtale med SAS per 1. februar 2012 som innebærer at MFOs medlemmer uten kostnad kan sjekke inn 1 kolli ekstra bagasje inntil 23 kg på innenlands flygninger, samt på flygninger mellom Norge og Stockholm/København, såfremt det ekstra kolliet er et musikkinstrument.

Musikerpakken 2012 klar for nedlasting

(17.02.2012) I samarbeid med Otto Risanger tilbyr MFO også i år omfattende skatteveiledning for medlemmene. Musikerpakken 2012 består av seks e-bøker, hvorav «Musikere og skatt 2012» trolig er den best kjente.

Gramo lanserer «Min side»!

(17.02.2012) Alle medlemmer av vederlagsbyrået Gramos utøversektor, hvorav omlag 1.700 MFO-medlemmer, mottar i disse dager informasjon om at Gramo har lansert en interaktiv medlemstjeneste, «Min side».

Tingrettsdom blir anket

(14.02.2012) Dommen fra Oslo tingrett i saken om rett til fast ansettelse i operaorkestret blir anket. Forbundsstyret i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vedtok i går å støtte forbundets medlem i en anke for å få avklart grensene for Den Norske Opera & Balletts bruk av vikarer og andre midlertidig ansatte musikere i orkestret.

Anbefalt forslag om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket.

(10.02.2012) Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i skoleverket (SFS 2213) ble etter tidligere brudd gjenopptatt i all hast fredag 10. februar 2012, da KS la fram et nytt tilbud.
MFOs representant valgte i forhandlingsmøtet å anbefale dette tilbudet fra KS, men med forbehold om at det blir godkjent av forbundsstyret.

MFOs scenekunstutvalg inviterer til seminar om scenekunst

(09.02.2012) MFOs scenekunstutvalg inviterer igjen til seminar for scenekunstfeltet. Seminaret blir holdt på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen søndag 25. og mandag 26. mars 2012.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12