Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

– Musikkvitenskapen trenger praksisen

(17.04.2012) Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil ha et utdanningssystem som siker at hvert enkelt menneske får realisert sine evner og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Som en fagforening som organiserer både studenter og lærere innenfor de kunstneriske fagene, men også som Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere har vi et spesielt fokus på de estetiske fagene i skoleverket, og i høgskole- og universitetssektoren.

Informasjon om LOs tillitsvalgtpanel

(17.04.2012) Fafo vil i begynnelsen av uke 17 sende ut forespørsel per epost til et utvalg av LOs tillitsvalgte om å delta i LOs tillitsvalgpanel. Formålet med dette panelet er å gjennomføre korte undersøkelser blant LOs tillitsvalgte på sentralt og lokalt nivå om dagsaktuelle tema. Dere svarer ja på å delta i tillitsvalgtskjemaet, ved å åpne lenken og bekrefte deltakelse. De som ikke ønsker å delta, kan enten svare nei ved å åpne lenken og krysse av for dette eller ved å la være å svare på eposten. Fafo vil gjennomføre én purring.

Image

Arts and culture in Norway

(13.04.2012) Anne Bamford, den anerkjente australske professoren i kreativitet har vært i Norge for å undersøke hvordan det står til med den kunstfaglige opplæringen.

Strengere krav til lærerkompetanse

(13.04.2012) Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

Kulturutredningen 2014

(13.04.2012) Regjeringen oppnevnte i 2011 et offentlig utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. MFO har lagt fram sine synspunkter for utvalget.

Pensjon i teater og orkester – viktig informasjon!

(11.04.2012) Alle ansatte i teater- og orkestersektoren har tjenestepensjon og AFP, i tillegg til rettighetene i Folketrygden.
Det er imidlertid ikke slik at alle har samme type tjenestepensjonsordning, AFP-ordning eller pensjonsleverandør. De fleste har offentlig tjenestepensjon, men privat sektors AFP-ordning. Andre har både privat tjenestepensjon og privat AFP, mens en tredje gruppe har offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP!

Åpent debattmøte om musikkeksport og utenlandsinformasjon onsdag 11. april

(10.04.2012) Etter ønske fra våre medlemmer arrangerer vi debattmøte onsdag 11. april. Møtet er åpent for alle og finner sted på Cafe Mono i Oslo.

MFO i møte med Stortingets kirke,- utdannings- og forskningskomite

(26.03.2012) MFO har i dag vært til høring i Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite. Helse- og omsorgskomiteen var også til stede. Fra MFO møtte nestleder Hans Ole Rian og musikkterapeut Rita Strand Frisk.

Med god gli i kupert terreng

(21.03.2012) Rapport fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Brev til Kirkerådet vedrørende kirkeordningsprosessen

(15.03.2012) Vårt Land refererer  dag til et felles brev som Fagforbundet, Presteforeningen, Diakonforbundet, Kateketforeningen og MFO har sendt Kirkerådet i forkant av Kirkerådets møte i dag og i morgen. Brevets innhold er dessverre upresist gjengitt i avisen.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12