Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Høringsuttalelse om reglene for kirkevalg; endring i kirkeloven

(31.12.2012) MFO har avgitt høringsuttalelse til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende foreslåtte endringer i kirkeloven i forbindelse med reglene for kirkevalg.

– Arbeidet med gratis kulturskoletilbud må begynne nå!

(21.12.2012) Stortinget har nå vedtatt regjeringens forslag om et nytt, gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO fra høsten 2013. MFO er imidlertid sterkt bekymret for gjennomføringen, etter forlydender om at Kunnskapsdepartementet vil utsette lovfestingen av tilbudet til 2014. MFO har i brev til departementet påpekt at dette er ytterst uheldig, og at arbeidet med lovfesting og annet rammeverk må begynne umiddelbart.

MFO beklager at Ballade legges ned

(21.12.2012) Sammen med størstedelen av norsk musikkliv beklager MFO avviklingen av nettstedet Ballade. For våre medlemmer har dette vært en av de aller viktigste kildene til informasjon og diskusjon. Ballade har med sin aktualitet og kvalitet favnet bredden i norsk musikkliv på en god måte.

Tildelinger fra MFOs vederlagsfond i desember

(17.12.2012) Styret i MFOs vederlagsfond har i møte 14. desember 2012 tildelt i alt 250.000 kroner etter søknad.

Invitasjon til Musikermøtet 2013

(07.12.2012) Norsk jazzforum, MFO, Gramart og FOLKORG ønsker igjen profesjonelle musikere velkommen til det årlige musikermøtet i Oslo. Møtet finner sted mandag 7. januar 2013 kl. 13-18 på Riksscenen, Schous Kulturbryggeri bygg J/K, Trondheimsveien 2, Oslo.

Viderefører Hovedavtalen i Spekter

(05.12.2012) Etter en 12 timers forhandlingsrunde ble partene i Spekter mandag enige om å videreføre dagens hovedavtale ut 2015. Tirsdag ble det også oppnådd enighet om å videreføre særavtalen som gjelder for sykehusene.
Les mer

Ikke kutt i Oslo-budsjettet!

(05.12.2012) Onsdag 5. desember kl. 14.30 i borggården til Oslo Rådhus blir det protest mot budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering som byrådet bestående av Høyre, Venstre og KrF med støtte fra Frp foreslår i budsjettet for Oslo i 2013. Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet og andre berørte fagforeninger tar ut sine medlemmer i politisk streik.
MFO oppfordrer alle våre medlemmer som har mulighet til å bli med i demonstrasjonen, se etter MFOs fane.

Gramo-avregning i desember

(04.12.2012) Gramo gjør utbetaling 14. desember til medlemmer som har vederlag til gode. Pengene vil være på konto innen 17. desember.
NB! Sørg for at Gramo har din riktige adresse og kontonummer for at pengene skal komme fram. Sjekk ut og gjør eventuelle endringer på Min Side før 10. desember. På min side vil du også kunne finne opplysninger om en evt utbetaling.

Uttalelse om Kirkerådets refleksjonsdokument

(30.11.2012) MFO har i dag sendt Kirkerådet en uttalelse om Kirkerådets reflesjonsdokument vedrørende ny kirkeordning. I uttalelsen gjengis synspunkter som er formidlet til MFO gjennom tillitsvalgtapparatet og blant egne organisasjonstillitsvalgte. Les MFOs uttalelse her.  

Frivillig deltid - en privatsak?

(22.11.2012) Rundt 80 prosent av deltidsarbeidet i Norge foregår på frivillig basis. Disse er ikke med når arbeidskraftpotensial beregnes – det legges til grunn at de ikke ønsker å jobbe mer. Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen stiller spørsmål ved denne oppfatningen. I en ny rapport går de «bak tallene» og intervjuer 44 personer som jobber deltid på frivillig basis innen helse og omsorg, sosialt arbeid og den kommunale kulturskolen.

Les mer, og last ned rapporten her.

>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12