Aktuelt / Tariff 2017 / Virke

Enighet i lønnsoppgjøret for virksomhetene Norsk Musikkråd, Musikkens studieforbund, fylkesmusikkrådene og BandOrg

(31.08.2017) Partene tilslutter seg statlig oppgjør og tar inn lønnstabellen gjeldende fra 1.mai 2017, med virkningstidspunkt 1.5.2017.
I stedet for lokale forhandlinger ble partene enige om å gi et personlig tillegg, dog justert i henhold til stillingsbrøk,  tilsvarende 0,8 % av lønnsmassen pr.30.4.2017 i den enkelte virksomhet. Tilleggene gis fra 1.7.2017
Se protokollen

Enighet i lønnsoppgjøret i HUK-området

(13.06.2017) Det ble det i dag enighet i mellomoppgjøret 2017 mellom MFO, Fagforbundet, NTL og FO og arbeidsgiverne i Virke (HUK-området). HUK-området omfatter syv landsoverenskomster innen områdene helse, utdanning og kultur.
MFO er fornøyd med resultatet i forhandlingene, som sikrer våre medlemmer i HUK-området samme økonomiske uttelling som de sammenlignbare områdene i Spekter, stat og kommune.
Se protokoll.