Aktuelt / Tariff 2017 / Kirkelig tariffområde

Kravskjema til lokale lønnsforhandlinger 2017

(29.08.2017) MFO viser til orienteringen i artikkelen under vedrørende de lokale lønnsforhandlingene i KAs tariffområde. MFO har utarbeidet etkravskjema til bruk for innsending av lønnskrav fra det enkelte medlem. Det enkelte medlem må konferere med sin tillitsvalgte om avtalte prosedyrer med arbeidsgiver for de lokale lønnsforhandlingene.

Lokale lønnsforhandlinger i KAs tariffområde

(30.06.2017) De sentrale partene har avsatt 0,9 %  til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4. Forhandlingene skal gjennomføres innen 1.11.2017 og frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling er 15.11.2017. Virkningstidspunktet for lønnstilleggene er 1.9.2017.
Vi oppfordrer tillitsvalgte til å påse at det i henhold til HTA kap 3  utarbeides en lokal lønnspolitikk og at det gjennomføres lokale drøftinger etter pkt 3.2.1. Den lokale lønnspolitikken gir et godt grunnlag for innsending av krav til de lokale forhandlingene.
Vi oppfordrer alle medlemmer innen oppgitte frister å sende inn krav til lokal tillitsvalgt. Dersom det ikke er valgt tillitsvalgt i det fellesrådet/ menighetsrådet du arbeider i, oppfordres du til å ta kontakt med ditt regionlag.

Mellomoppgjøret i havn i KA-sektoren

(20.06.2017) 20.6. kl. 12.00 ble det undertegnet protokoll for mellomoppgjøret i KA-sektoren. Oppgjøret har en ramme på drøyt 2,4% og er i tråd med rammen for frontfaget. Med unntak av en økning av pensjonistavlønningen til kr. 196 pr. time er partene enige om å holde seg til det som ble avtalt i fjor.

Det er i tillegg avtalt avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger på 0,9% med virkningsdato 1.9.2017. De generelle tilleggene ser slik ut: