Aktuelt / Tariff 2017 / Spekter

BFO ber om bistand

(26.04.2017) Partene i Bergen Filharmoniske Orkester ber de sentrale parter om bistand i forhandlingene om mellomoppgjøret 2017.

Enighet med NOSO

(25.04.2017) Partene i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble i går enige om et generelt tillegg på 2,4 % på alle lønnstrinn med virkning fra 1.4.2017.
Partene ble også enige om å arbeide for at musikerne i NOSO skal så raskt som mulig opp på samme lønnsnivå som musikerne i de øvrige orkestrene.
Se protokoll.

Enighet i teateroppgjøret

(24.04.2017) Partene i teateroppgjøret har kommet til enighet i årets mellomoppgjør. Det gis et generelt tillegg på kr 11 600 på alle trinn på lønnstabellen.
Satsene for midlertidig ansatte teatermusikere økes til kr 1 719  for prøve inntil tre timer og til kr 2 056 per forestilling.
Oppgjøret har en kostnadsramme på 2,4 %. Partene skal også nedsette et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom lønnssystemene. Se protokoll for ytterligere informasjon.
Virkningsdato for lønnsreguleringene er 1. april.

Enighet med DNO&B

(21.04.2017) MFO har kommet til enighet med Den Norske Opera & Ballett om lønnsreguleringer i årets mellomoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 % hvilket innebærer et generelt tillegg på kr 13.300 på alle trinn på lønnstabellen med virkning fra 1. april.
Satsene for leilighetsvis ansatte korsangere reguleres med 2,4 % per 1. august.

Lønnsreguleringer i Det Norske Blåseensemble

(20.04.2017) Det er oppnådd enighet om lønnsreguleringer i Det Norske Blåseensemble. Med virkning fra 1. april 2017 gis det et tillegg på 2,7 prosent. Se protokollen.

Image

Økt kjøpekraft og løft for lavtlønte i Spekter-oppgjøret

(04.04.2017) Årets sentrale lønnsoppgjør for over 50.000 LO-medlemmer i Spekter-området er ferdig.

>> Neste side - 1   2