Aktuelt / Tariff 2017 / Statlig tariffområde

Lokale lønnsforhandlinger i Staten

(30.06.2017) De sentrale partene har avsatt 0,8% av lønnsmassen til lokale forhandlinger.
Forhandlingene skal gjennomføres innen 31.10.2017 og frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling er 14 dager etter at forhandlingene har funnet sted ved det enkelte forhandlingssted. Virkningstidspunktet for lønnstilleggene er 1.7.2017.
I henhold til HTA pkt 2.3 skal de lokale parter ha en omforent lønnspolitikk, og det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og eventuelle forskjeller skal kartlegges.

Enighet i statsoppgjøret

(29.04.2017) Det er oppnådd enighet mellom partene i tariffoppgjøret i staten.
- Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem

(30.03.2017) Mellomoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.