Aktuelt / Tariff 2017 / Kommunalt tariffområde (KS)

Lærernes avtale om arbeidstid forlenges

(04.12.2017) KS og lærerorganisasjonene er enige om å videreføre gjeldende særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet for to nye år. 
Særavtalen SFS 2213 regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Mandag ettermiddag ble det oppnådd enighet om å videreføre dagens arbeidstidsavtale fram til 31. desember 2019. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2018.
– Alle ved forhandlingsbordet har vist stor vilje til å finne en løsning på denne siden av årsskiftet. Jeg er godt fornøyd med at vi fant en løsning nå, sier forbundsleder Anne Finborud, forhandlingsleder for Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Lokale lønnsforhandlinger i KS’ tariffområde

(30.06.2017) De sentrale partene har avsatt 0,9 % av den lokale lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.10.2017 og frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling er 1.11.2017. Virkningstidspunktet for lønnstilleggene er 1.8.2017.
Vi oppfordrer tillitsvalgte til å påse at det i henhold til HTA kap 3 utarbeides en lokal lønnspolitikk og at det gjennomføres lokale drøftinger etter pkt 3.2.1. Den lokale lønnspolitikken gir et godt grunnlag for innsending av krav til de lokale forhandlingene.
Vi oppfordrer alle medlemmer innen oppgitte frister å sende inn krav til lokal tillitsvalgt. Dersom det ikke er valgt tillitsvalgt i den kommune du arbeider i, oppfordres du til å ta kontakt med ditt regionlag.
Last ned kravskjema i MS Word-format
Last ned kravskjema i PDF-format

Image

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

(27.04.2017) Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene.
- Resultatet ivaretar kravet vårt om alle skal ha reallønnsutvikling, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord. 

LO Kommunes første kravdokument er overlevert

(27.04.2017) LO Kommunes første kravdokument i mellomoppgjøret 2017 ble overlevert til KS klokka 10 i formiddag. LO Kommune krever at forhandlingene bidrar til å sikre opprettholdelse av kjøpekraften og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

Lønnsoppgjøret i kommunene starter 27. april

(25.04.2017) Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. I det sentrale oppgjøret forhandler LO Kommune på vegne av omlag 200 000 medlemmer.

En stor del av årets lønnstillegg ble avtalt i fjorårets hovedoppgjør. Prisveksten ble imidlertid høyere enn antatt og arbeidstakerne i kommunene fikk en gjennomsnittlig lønnsnedgang. Derfor er det viktig for LO Kommune at forhandlingene i år bidrar til å opprettholde kjøpekraften og sikrer reallønnsutvikling for alle arbeidstakerne. 

- Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Mellomoppgjøret skal være i havn klokka 24.00 natt til 1. mai.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL&IT Forbundet, SL - Skolenes landsforbund, FO - Fellesorganisasjonen, MFO - Musikernes fellesorganisasjon og Fellesforbundet.