Aktuelt / Landsmøtet 2014

Uttalelse fra MFOs landsmøte

(24.10.2014) MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden. MFO vil også styrke samarbeidet med israelske og palestinske artister og kulturorganisasjoner som driver fredsskapende arbeid i regionen.

Stopp kulturvandalismen

(24.10.2014) MFOs landmøte har i dag vedtatt følgende uttalelse:

Stopp kulturvandalismen!

I løpet av de senere årene har mange kulturinstitusjoner verden rundt slitt med innskrenkinger og nedleggingstrusler. Flere orkestre og operahus har blitt berørt av nedskjæringer og avvikling. 

 

MFOs landsmøte: Forsvarets musikk må styrkes

(24.10.2014) Forsvarets musikk er den største og viktigste kulturinstitusjonen i Forsvaret. Sammenlignbare kulturinstitusjoner har en forutsigbarhet på 2 til 3 år når det gjelder opptredener og konsertproduksjoner.  For i det hele tatt å være konkurransedyktige, er det nødvendig at korpsene har en tilsvarende forutsigbarhet. Hvis ikke, vil korpsene tape i konkurransen og på sikt miste sin relevans gjennom en gradvis svekkelse av kvalitet. Gjennom årets budsjettforslag foreslår dagens Regjering et nedtrekk i FAKT på 8 millioner kroner, der musikken må ta sin del. 

MFO bevilger 100.000 kroner til foreningen SafeMUSE

(23.10.2014) Landsmøtet i Musikernes fellesorganisasjon har i dag vedtatt å bevilge kr 100.000 til foreningen SafeMUSE til arbeidet for å tilby trygge opphold for musikere og komponister som er forfulgt på grunn av sine kunstneriske ytringer.

Musikkultur dekker landsmøtet

(22.10.2014) Fagbladet Musikkultur er tilstede på MFOs landsmøte med flere medarbeidere, og rapporterer fortløpende fra landsmøtets forhandlinger og vedtak.
Vi viser til Musikkulturs hjemmeside.

Image

Bestem sjøl!

(04.11.2013) MFOs 4. ordinære landsmøte avholdes på Rica Hotel Hamar 22.-24. oktober 2014.

Landsmøtet er MFOs øverste organ og staker ut kursen for MFOs arbeid de neste fire åra. Hva er MFO? Hvilke saker skal MFO egentlig mene noe om og arbeide med? Og ikke minst, hva kan MFO gjøre for DEG? Dette er det faktisk landsmøtet som bestemmer. Her har du altså en gyllen mulighet til å påvirke ditt forbund innenfra. Et forslag som blir vedtatt på landsmøtet kan føre til store endringer i forbundet.

Det er regionlagene som på sine årsmøter våren 2014 skal velge delegatene til landsmøtet. Hvert regionlag skal velge tre delegater, i tillegg skal regionlagene velge en delegat for hvert 100. medlem ut over 200. Forslag til delegater eller til saker som landsmøtet skal behandle sendes til ditt regionlag eller til landsmote2014@musikerorg.no Saksforslag må være innsendt  innen 22. juni 2014.

Ofte er det noen som er flinkere enn andre til å bruke den påvirkningskanalen et landsmøte er. Da kan MFOs arbeid fort bli ubalansert, og vi får høre at vi gjør for lite med den og den saken og for mye med andre saker. Dette kan du endre på ved å engasjere deg i debattene før landsmøtet!

Deltar du ikke, er det noen andre som kommer til å bestemme for deg… Bruk engasjementet ditt til å være med å bestemme sjøl!